DETAIL KURZU

Popis kurzu

DPH 2019

Obsah kurzu

1/ zmena definície obratu na účely zákona o DPH

2/ zrušenie platenia zábezpeky pri registrácii za platiteľa DPH

3/ zmena v odvode dane pri bezodplatnom dodaní tovaru

4/ zdaňovanie jednoúčelových a viacúčelových poukazov

5/ zmena v uplatňovaní dane pri cezhraničných lízingoch

6/ zmena v určení miesta dodania digitálnych služieb pre nezdaniteľné osoby–zmena v MOSS schéme

7/ sadzba dane 10% pri poskytovaní ubytovacích služieb a pri dodaní tovarov a služieb sociálnymi podnikmi,

8/ zmena (výrazná) v aplikácii oslobodenia od dane pri dodaní stavby alebo časti stavby v nadväznosti na kolaudáciu

9/ zmeny v zdaňovaní dodania a nájmu stavby určenej na bývanie, bytu a apartmánu v bytovom dome

10/ zmena vo výpočte koeficientu používaného pri krátení vstupnej dane

11/ zavedenie úpravy odpočítanej dane pri hnuteľnom investičnom majetku

12/ zmena pri prenose daňovej povinnosti pri dodaní poľnohospodárskych plodín a určitých tovarov zo železa a ocele – zmena pri predaji cez ERP

13/ zmeny vo vedení záznamov

14/ odvod dane pri zrušení registrácie platiteľa DPH

15/ Diskusia

Cieľová skupina

ekonómovia, právnici, audítori

Kontaktná osoba

Mgr. Dagmara Hurtová
+421 37/741 89 42
ek@eknitra.sk

Hodnotenie
Organizátor