DETAIL KURZU

Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti - mzdy 2018, zmeny 2019

Od:

EKONOMICKÁ KANCELÁRIA Nitra s.r.o.

Nitra

Popis kurzu

Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti – mzdy 2018, zmeny 2019

Obsah kurzu

  1. Prehľad o zmenách v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti od 1.1.2018 a v priebehu roku 2018– nové oslobodené príjmy poskytnuté zamestnancom (doprava, ubytovanie) – podmienky a spôsob uplatňovania, trináste a štrnáste platy vyplatené v roku 2018 a v roku 2019, nová nezdaniteľná časť na preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou, daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie
  2. Nezdaniteľné časti základu dane, preukazovanie nároku
  3. Daňový bonus na dieťa, na zaplatené úroky – podmienky, preukazovanie nárokov, povinnosť banky vyhotoviť tlačivo na účely rožného zúčtovania dane (podania daňového priznania)
  4. Povinnosti zamestnávateľa pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti – vedenie mzdových listov – osobitné vykazovanie údajov o trinástom a štrnástom plate, vyhotovenie potvrdenia, vykonanie ročného zúčtovania na žiadosť zamestnanca, povinnosť predkladanie tlačív „prehľad“ a „hlásenie“
  5. Tlačivá používané pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti – od 1.6. 2018 platné nové tlačivo „Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch“ za zdaňovacie obdobie 2018 s vykazovaním údajov na účely uplatňovania oslobodenia pri 13 a 14 platoch
  6. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2018 v príkladoch so zameraním na zmeny
  7. Príspevok na rekreáciu a rekreačné poukazy od 1.1.2019 – povinnosť pre zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov ( §152a Zákonníka práce) – daňový dopad na zamestnanca a zamestnávateľa. Poskytnutý príspevok na rekreáciu v kúpeľnom zariadení sa nepovažuje za nezdaniteľnú časť na preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou
  8. Zmena životného minima od 1.7.2018, minimálnej mzdy od 1.1.2019 a ich vplyv na sumy používané pri výpočte preddavkov na daň, dane a uplatňovaní daňového bonusu na dieťa a nezdaniteľných čas­tí
  9. Diskusia

Cieľová skupina

ekonómovia, právnici, audítori

Kontaktná osoba

Mgr. Dagmara Hurtová
+421 37/741 89 42
ek@eknitra.sk

Hodnotenie
Organizátor