DETAIL KURZU

Ukončenie používania ERP a nové pokladnice e-kasa klient( evidencia tržieb on-line registračnými pokladnicami)

Od:

EKONOMICKÁ KANCELÁRIA Nitra s.r.o.

Popis kurzu

Ukončenie používania ERP a nové pokladnice e-kasa klient( evidencia tržieb on-line registračnými pokladnicami)

Obsah kurzu

Program na seminár Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice – pokladnica e-kasa klient od 1. apríla 2019

1. Všeobecne o zákone

 • Ukončenie používania elektronickej registračnej pokladnice a nové pokladnice e-kasa – Evidencia prijatých tržieb on-line registračnými pokladnicami

2. Zadefinovanie pokladnice e-kasa klient

 • Koniec používania elektronickej registračnej pokladnice
 • Používanie on-line registračnej pokladnice
 • Používanie virtuálnej registračnej pokladnice

3. Nové požiadavky na pokladnice e-kasa klient

 • Technické požiadavky pre výrobcov, dovozcov a distribútorov pre on-line registračné pokladnice
 • Technické požiadavky pre virtuálne registračné pokladnice

4. Vedenie evidencie tržieb v režime on-line a off-line

 • Používanie on-line registračnej pokladnice s internetovým signálom a bez internetového signálu
 • Používanie virtuálnej registračnej pokladnice s internetovým signálom a bez internetového signálu

5. Výnimky zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice

 • Výnimky v prípade nepokrytia predajného miesta internetovým signálom

6. Certifikácia zariadení on-line registračnej pokladnice

 • Nový certifikačný orgán
 • Certifikácia pokladničného programu a chráneného dátového úložiska
 • Nový proces certfikácie
 • Platnosť rozhodnutia o certifikácii 5 rokov

7. Uvedenie on-line registračnej pokladnice do prevádzky

 • On-line registračnú pokladnicu nemusí uvádzať do prevádzky servisná organizácia

8. Propodnikateľské opatrenia

 • Zrušenie povinnosti mať servisnú organizáciu
 • Nepoužívanie knihy pokladnice
 • Zrušenie náhradnej evidencie paragónmi
 • Zrušenie povinnosti vyhotovovať uzávierky

9. Zabezpečenie a prepadnutie on-line registračnej pokladnice

 • V prípade pozmeňovania údajov v on-line registračnej pokladnici
 • V prípade pozmeňovania údajov zasielaných do systému e-kasa

10. Začiatok používania on-line registračnej pokladnice a virtuálnej registračnej pokladnice pre podnikateľov

 • Používanie on-line registračnej pokladnice najskôr od 1. apríla 2019 a najneskôr od 1. júla 2019 – všetci podnikatelia, ktorí používajú elektronické registračné pokladnice v súčasnosti
 • Používanie pokladnice e-kasa klient od 1. apríla 2019 – podnikatelia, ktorí začínajú svoju podnikateľskú činnosť od 1. apríla 2019

11. Diskusia

Cieľová skupina

ekonómovia, právnici, audítori

Kontaktná osoba

Mgr. Dagmara Hurtová
+421 37/741 89 42
ek@eknitra.sk

Hodnotenie
Organizátor