DETAIL KURZU

Daňové priznanie právnických osôb za rok 2018

Od:

EKONOMICKÁ KANCELÁRIA Nitra s.r.o.

Nitra

Popis kurzu

Daňové priznanie právnických osôb za rok 2018

Obsah kurzu

Daňové priznanie k dani z príjmov PO 2018 Povinnosť podať daňové priznanie Určenie zdaňovacieho obdobia Lehota na podanie a jej predlžovanie Tlačivo daňového priznania – zmeny Opravné, dodatočné daňové priznanie Komplexný príklad zisťovania základu dane (daňovej straty) PO a výpočtu dane za zdaňovacie obdobie 2018: Úpravy základu dane podľa § 17 zákona o dani z príjmov (transferové oceňovanie, položky po zaplatení, opravy chýb minulých účtovných období, porušenie podmienok finančného prenájmu, nezaplatené záväzky, …) Daňové a nedaňové výdavky [pohľadávky (opravné položky, odpis, postúpenie) , majetok ( odpisy, vyradenie), luxusné autá, PHL, reklamné predmety, manká a škody, rezervy, výpožička, kaucie pri verejnom obstarávaní, pravidlá nízkej kapitalizácie a ďalšie] Príjmy a zdaniteľné príjmy (podiely na zisku, podiely na likvidačnom zostatku, príjmy vylúčené z predmetu dane, príjmy oslobodené od dane, …) Odpočet nákladov na výskum a vývoj Medzinárodné zdaňovanie, eliminácia dvojitého zdanenia Umorovanie daňovej straty Výpočet dane, zápočet daňovej licencie od 01.01.2018, platenie dane Preddavky na daň z príjmov PO Poukazovanie podielu zaplatenej dane na osobitné účely Interaktívna diskusia v priebehu seminára Informácie k zmenám zákona o dani z príjmov od 1.1.2019

Cieľová skupina

ekonómovia, právnici, audítori

Kontaktná osoba

Mgr. Dagmara Hurtová
+421 37/741 89 42
ek@eknitra.sk

Hodnotenie
Organizátor