DETAIL KURZU

E-kasa klient, praktický postup prechodu z ERP na E-kasa

Od:

EKONOMICKÁ KANCELÁRIA Nitra s.r.o.

Nitra

Popis kurzu

E-kasa klient, praktický postup prechodu z ERP na E-kasa

Obsah kurzu

1. Stručný úvod do problematiky pokladníc e-kasa klient 1.1.predstavenie zákona (cieľ, zmeny, základné pojmy) 1.2.miľníky e-kasa systému 2. Začiatok procesu výmeny ERP za pokladnicu e-kasa klient 2.1.ukončenie prevádzky ERP 3. Virtuálna registračná pokladnica alebo onlne registračná pokaldnica? 3.1.Porovnanie VRP a ORP 3.2.Rozhodovací uzol podnikateľa 4. Pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient 4.1.Portál finančnej správy – vstupná brána pre elektornickú komunikáciu s FS 4.2.Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient – návod na vyplnenie žiadosti 4.3.Obmedzenia a možnosti pri prideľovaní kódov pokladnice e-kasa klient 5. Predajné miesto bez pokrytia internetovým signálom 5.1.definícia predajného miesta bez pokrytia internetovým signálom 5.2.žiadosť o povolenie odkladu – návod na vyplnenie žiadosti 5.3.povinné prílohy žiadosti o povolenie odkladu 5.4.umiestnenie ďalšej pokladnice 5.5.oznámenie o zániku dôvodu na povolenie odkladu 6. Spracovanie žiadosti o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient 6.1.postup správcu dane pri prideľovaníí kódu pokladnice e-kasa klient 6.2.postup podnikateľa po pridelení kódu pokladnice e-kasa klient 6.2.1. VRP vs ORP 7. Inicializácia pokladnice e-kasa klient (ORP) 7.1. e-kasa zóna podnikateľa 7.2. inicializačný balíček a autentifikačný balíček pokladnice e-kasa klient 8. používanie pokladnice e-kasa klient 8.1. možnosti nastavenia VRP/ORP 8.2. evidencia tržby v pokladnici e-kasa klient 8.3. výpadok internetového signálu (hraničná doba odozvy) 8.4.odovzdávanie pokladničného dokladu zákazníkovi (tlač vs. zaslanie dokladu) 8.5. e-kasa zóna podnikateľa – reporting 9. životný cyklus pokladnice e-kasa klient 9.1. zmeny v pokladnici e-kasa klient 9.2. ukončenie prevádzky pokladnice e-kasa klient 10. diskusia

Cieľová skupina

ekonómovia, právnici, audítori

Kontaktná osoba

Mgr. Dagmara Hurtová
+421 37/741 89 42
ek@eknitra.sk

Hodnotenie
Organizátor