Power BI - Rýchla a efektná analýza dát a reporting

Základné info
 • Termín kurzov: 28.03.2018 - 29.03.2018 + 3 ďalších termínov
 • Miesto konania: Pionierska 15, Bratislava
 • Cena: 298,80 € (249 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: V cene kurzu je občerstvenie, obed a materiály ku kurzu. Využite 15-minútovú telefonickú konzultáciu zdarma, aby ste sa uistili, že je tento kurz naozaj vhodný pre Vás, a že Vám pomôže.
 • Organizátor: Smart People, spol. s r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Využiť interaktívnu analýzu dát a reporting v nástroji Power BI po všetkých stránkach. Kurz je určený všetkým, ktorí potrebujú rýchlo zanalyzovať dáta, a potrebujú jednoduchý, zato však pokročilý a moderný reporting, ako aj zdieľanie analýz vo firme aj mimo firmy, na rôznych zariadeniach, či ďalšie možnosti, ktoré prostredie Excelu neposkytuje. Ukážeme si nielen štandardnú funkcionalitu, ale aj všetky skryté možnosti, ktoré dostanú Váš reporting na ďalšiu úroveň – vysoko nad to, o čom ste si doteraz mysleli, že je možné. A to všetko v nástroji od Microsoftu, ktorý je zdarma, rýchly a stabilný, a nemá žiadne limity na zdroje dát alebo ich veľkosť.

Toto je najdetailnejší kurz o Power BI v celej SR a ČR, pod vedením špičkového odborníka s 8-ročnou praxou v PowerPivote a 3-ročnou praxou v Power BI, vrátane nasadení vo veľkých firmách. Referencie nájdete na stránke www.power-bi.sk

Cieľová skupina

Analytici, controlling, manažéri a tvorcovia reportov, ktorí potrebujú rýchlo a jednoducho zanalyzovať hromadu dát z rôznych zdrojov, a efektne ich odreportovať.

Viac informácií nájdete na:

 • https://www.powerpivot.sk/power-bi-kurzy/rychla-a-efektna-analyza-dat-a-reporting-v-power-bi/

Obsahová náplň

Úvod do Power BI

 • Predstavenie nástroja a jeho limitov
 • Porovnanie verzií Free, Pro a Premium
 • Čo funguje z PowerPivotu a čo nie
 • Import súborov s PowerPivotom z Excelu

Editor dotazov a transformácia dát

 • Načítanie dát do dátového modelu
 • Načítanie dát z databáz, cloudu, webu, SharePointu, Dynamics CRM, SalesForce, …
 • Spracovanie dát z Facebooku a Google Analytics
 • Úprava a transformácia dát pred a po načítaní
 • Zoskupenie dát, transpozícia riadkov a stĺpcov
 • Odstránenie chýb v dátach
 • Načítanie a úprava tabuliek z webstránok
 • Zlúčenie a pripojenie dotazov
 • Kombinovanie binárnych súborov
 • Rozšírený editor dotazu a úprava dotazu
 • Štatistické a matematické transformácie dát
 • Navigácia v použitom postupe transformácie dát a kroky späť
 • Pridanie vlastných stĺpcov
 • Štruktúrované stĺpce – rozbalenie a agregácia
 • Úvod do jazyka M

Dátové modelovanie – PowerPivot

 • Tvorba vypočítaných stĺpcov
 • Tvorba vypočítaných polí – merítok
 • Tabuľka z výsledku DAX dotazu
 • Spájanie viacerých tabuliek do jednej
 • Nastavenie predvoleného zhrnutia, kategórie dát a domovskej tabuľky
 • Dátové typy, formátovanie a zoraďovanie stĺpcov
 • Hierarchie

Analytika v jazyku DAX

 • Úvod do jazyka DAX – Data Analysis Expressions
 • Syntax vzorcov a funkcií
 • Ošetrenie chýb vo vzorcoch
 • Vypočítané stĺpce
 • Tvorba vlastných analytických kategórií z dát
 • Merítka a vypočítavané metriky
 • Kontext výpočtu merítka
 • Zmena kontextu výpočtu pomocou funkcie CALCULATE
 • Filtre a antifiltre
 • Tvorba spoľahlivých ukazovateľov
 • Časová analýza a funkcie Time Intelligence
 • Reporting voči predchádzajúcim obdobiam
 • Ukazovatele YTD, YoY, Percent Change, a pod.
 • Kĺzavé priemery a odhad trendov v dátach
 • Pracovné dni, nepracovné dni, sviatky, a reporting voči nim
 • Parametrizácia výpočtov cez čiselníky
 • Ďalšie využitie číselníkov pre obchádzanie limitov PowerPivotu

Vizualizácia a reporting

 • Vytvorenie interaktívnych grafov a ich nastavenia
 • Grafická analýza jednej veličiny pomocou druhej veličiny
 • Podmienené formátovanie v tabuľkách
 • Preklik v grafoch na vyššiu a nižšiu úroveň dát
 • Interaktívny prieskum dát v grafoch
 • Matice a kontingenčné tabuľky
 • Reporting na mapách a kartogramoch
 • Geografický preklik na detailné dáta – geografická navigácia
 • Mapa stromovej štruktúry
 • Karty, meradlá, prierezy, prstencové grafy a ďalšie vizualizácie
 • Dodatočné nastavenia a prispôsobenia grafov
 • Filtre zostáv a filtre grafov
 • Preklik z jednej manažérskej tabule na ďalšiu
 • Pridanie popiskov, obrázkov a tvarov
 • Stránky riadiacich panelov
 • Mobilné reporty

Relácie – prepojenia medzi tabuľkami

 • Nastavenie prepojení medzi tabuľkami
 • Prepojenie typu M:N
 • Kardinalita prepojení
 • Smery krížového filtru pre prepojenia

Publikovanie a zdieľanie

 • Dátové sady, zostavy a riadiace tabule
 • Publikovanie manažérskych riadiacich tabúľ na web
 • Vyhľadávanie pomocou Otázok a Odpovedí v prirodzenom jazyku
 • Prístup k zverejneným analýzam a zdieľanie
 • Prekliky z jedného riadiaceho panelu na ďalší
 • Tvorba balíčkov obsahu
 • Webová verzia Power BI
 • Mobilná verzia Power BI Mobile
 • Práca s webovým kontom Power BI
 • Dátová brána Power BI
 • Publikovanie Power BI zostáv do Power BI Report Servera
 • Rozdiely medzi publikovaním do cloudu vs. na vnútrofiremný server

Termíny kurzov

28.03.2018 - 29.03.2018

Bratislava - GARANTOVANÝ TERMÍN

Prihlásiť sa
23.04.2018 - 24.04.2018

Bratislava

Prihlásiť sa
21.05.2018 - 22.05.2018

Bratislava

Prihlásiť sa
28.06.2018 - 29.06.2018

Bratislava

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Michal Chmelár
tel:
+421 904 574 *** zobraziť

mobil:
+421 904 574 *** zobraziť

email:
chmelar@... zobraziť


Adresa
Pionierska 15, 83102 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 904 574 *** zobraziť

mobil:
+421 904 574 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.smartpeople.sk

Adresa
Smart People, spol. s r.o.
Heydukova 9, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)