Six Sigma Green Belt Training

Základné info
  • Termín kurzov: 30.03.2017 - 31.03.2017 + 1 ďalší termín
  • Miesto konania: Liptovská 10, Bratislava
  • Cena: 2 040 € (1 700 € bez DPH)
  • Poznámka k cene: cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Zľavnená cena je 1680 € bez DPH. Zľavnená cena platí pri splnení aspoň jednej z podmienok uvedených v brožúrach, ktoré nájdete na www.fbe.sk
  • Organizátor: FBE Bratislava s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

V rámci uvedenej metodiky budú účastníci s podporou počítačov aplikovať nástroje, ako je:

  • Projektový plán – SIPOC — popis procesu – Kritické požiadavky zákazníkov (CCR.)
  • X-Y matica definovania cieľov – Mapovanie procesov a KPI – Analýza hodnotového toku
  • Grafické štatistické nástroje – R&R – MSA — Analýza systému merania – t-test ANOVA

(Analýza rozptylu) – Výpočet spôsobilosti / Sigma procesu – SPC regulačné diagramy. Box Plot – Korelačná a multivariačná analýza – Analýza času cyklu procesu. Lean nástroje

  • FMEA, DOE (Design of Experiments) -Analýza silových polí. Matica rozhodovania.

Cieľová skupina

Tréning „Green Beltov“ — vedúcich tímov projektov zlepšovania efektívnosti procesov metódami Lean, Six Sigma a nadstavbový tréning „Black Beltov“ pre úspešných absolventov Green Belt programu.

Obsahová náplň

1. Modul: 3 dni 1.1. Úvod do (Lean) Six Sigma 1.2. Definovanie. 1.3. Meranie. 1.4. Workshop: Aplikácia na vlastné projekty. 2. a 3. Modul: 2 dni + 2 dni 2.1. / 3.1. Metódy a nástroje analýzy. 2.2. / 3.2. Workshop: Aplikácia na vlastné projekty. 4. Modul: 2 dni 4.1. Metódy a nástroje zlepšovania 4.2. Metódy a nástroje riadenia 4.3. Workshop: Aplikácia na vlastné projekty 5. Modul: 1 deň 5.1. Prezentácia projektu

Viac informácií na www.fbe.sk a www.sixsigma.sk

Lektor:
Robert Klačanský, Vladimír Švorec, Karol Horváth

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát o absolvovaní kurzu

Termíny kurzov

Kurz sa skladá z týchto vzájomne nadväzujúcich modulov:

30.03.2017 - 31.03.2017
21.09.2017 - 22.09.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 80 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Lucia Krížová
tel: +421 2/544 185 13
mobil: +421 911 723 364
e-mail: fbe@fbe.sk

Adresa
Liptovská 10, 82109, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: 02 5441 8513-4
email: fbe@fbe.sk
web: www.fbe.sk

Adresa
FBE Bratislava s.r.o.
Liptovská 10, Bratislava Zobraziť na mape