Bratislava - mestská časť Nové mesto

Konkurz a reštrukturalizácia po novele obchodného zákonníka

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom dvojdňového seminára je podrobne vysvetliť a objasniť zásadné zmeny, ktoré priniesla novela Obchodného zákonníka č. 87/2015 do konkurznej a reštrukturalizačnej praxe na Slovensku. Dôležitou súčasťou podujatia je tiež analýza prvých praktických skúseností a diskusia účastníkov.

Vzdelávaciemu podujatiu bolo MS SR pridelených 10 kreditných bodov, v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie".

Cieľová skupina

Podujatie je pripravené pre širokú právnickú verejnosť – zástupov firiem a spoločností, advokátov, koncipientov, správcov konkurzných podstát a zamestnancov štátnych inštitúcií.

Obsahová náplň

1/ Zavedenie nových inštitútov novelou Obchodného zákonníka

2/ Aké rozdiely v procese insolvenčných konaní priniesla novela Obchodného

zákona

3/ Okruh náležitostí návrhu na vyhlásenie konkurzu podaného veriteľom,

4/ Najčastejšie príčiny úpadku podniku a ich možnosti riešenia v insolvenčnom

konaní

5/ Účinky začatia konkurzného konania

6/ Zákaz dlžníka profitovať z krátenia pohľadávok svojich veriteľov,

7/ Podmienky pri podaní návrhu na povolenie reštrukturalizácie vrátane náležitostí

reštrukturalizačného posudku

8/ Východiská tvorby reštrukturalizačného plánu, formálne a obsahové náležitosti

9/ Postavenie a oprávnenia správcu , dlžníka a veriteľov v reštrukturalizačnom

konaní po novele OBZ

10/ Právomoc súdu zasahovať do reštrukturlizačného konania

11/ Aktuálna judikatúra v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie

12/ Diskusia

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ľubica Karetková
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť


Adresa
Business a technologické centrum MATADOR, Bojnická 3, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť

web: www.bpm-educat.com

Adresa
BPM Slovakia, s.r.o.
Bojnická 3, Bratislava - mestská časť Nové mesto Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)