calendar capacity company course info location price sale search

Úvod do jazyka SQL

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

SQL, čiže Structured Query Language (štruktúrovaný dotazovací jazyk) slúži pre tvorbu univerzálnych dotazov v databázach. Ďalej umožňuje zakladanie tabuliek, ošetrenie prístupu k dátam, zdieľať dáta, alebo zabezpečenie databáz.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre začínajúcich analytikov, administrátorov alebo vývojárov. Kurz je vhodný aj pre IT začiatočníkov, ktorí chcú získať základný prehľad o databázovom jazyku SQL. Kurz je určený vo všeobecnosti pre všetkých tých, ktorí chcú získať prehľad o základnej synataxi jazyka SQL.

Obsahová náplň

Vyhľadávanie v dátach

 • príkaz SELECT
 • použitie aritmetických operátorov a operátorov reťazenia v príkazoch SQL
 • použitie klauzuly WHERE k výberu špecifických riadkov
 • použitie logických výrazov v klauzule WHERE
 • použitie výrazu LIKE k porovnaniu textových hodnôt
 • logické podmienky AND, OR, NOT
 • priorita operátorov
 • radenie výsledných riadkov pomocou klauzuly ORDER BY

Spájanie dát z viacerých tabuliek

 • zadanie kartézského súčinu – CROSS JOIN
 • zadanie prirodzeného spojenia – NATURAL JOIN
 • obmedzenie prirodzeného spojenia na vymenované st?pce – JOIN USING
 • zadanie všeobecného spojenia – JOIN ON
 • spojenie troch a viac tabuliek
 • ľavé, pravé a plné vonkajšie LEFT, RIGHT a FULL OUTER JOIN
 • Oracle joiny vs. ANSI joiny

Zoskupovanie dát

 • popis a použitie skupinových funkcií
 • zoskupovanie riadkov pomocou klauzúl GROUP BY
 • filtrovanie výsledných riadkov pomocou klauzuly HAVING
 • klauzula ROLLUP, CUBE, GROUPING, GROUPING SETS, …

Práca s dátumami a časmi

 • použitie funkcií typu DATE a numerických funkcií
 • použitie funkcie SYSDATE k načítaniu aktuálneho dátumu, implicitný formát
 • zavedenie tabuľky DUAL ako prostriedku na zobrazenie výsledkov výrazu
 • správa údajov v rôznych časových pásmach

Práca s hodnotou NULL

 • použitie kľúčového slova DISTINCT so skupinovými funkciami
 • ako nakladajú agregačné funkcie s hodnotou NULL
 • zoskupenie dát podľa viac ako jedného stĺpca
 • ako sa vyhnúť neplatným dotazom pomocou skupinových funkcií

Používanie poddotazov

 • rôzne typy poddotazov – jednoriadkové poddotazy, skalárne poddotazy
 • skupinové funkcie v poddotazov; nekorektné príkazy v poddotazoch
 • viacriadkové poddotazy
 • použitie množinových operátorov IN, ANY a ALL v spojení s poddotazmi
 • vplyv prázdnej hodnoty vo výsledku poddotazu na vonkajšie dotazy
 • zjednodušovanie dotazov pomocou klauzuly WITH
 • odporúčania pre používanie poddotazov

Množinové operácie

 • použitie operátoru UNION k zjednoteniu niekoľkých množín riadkov
 • použitie operátoru UNION ALL k vylúčeniu eliminácie duplicít
 • operátor INTERSECT
 • operátor MÍNUS

Modifikácia databáz

 • použitie DML príkazov INSERT, UPDATE, DELETE
 • použitie DDL príkazov pre tvorbu tabuliek, indexov, obmedzení a pohľadov
 • práca s flashback dotazmi
 • uloženie príkazov SQL do dávkových súborov
 • správa objektov pomocou pohľadov dátových slovníkov
 • riadenie užívateľského prístupu

Pokročilé techniky dotazovania sa

 • hierarchické načítanie dát
 • analytické funkcie a práca s oknom dát
 • podpora pre použitie regulárnych výrazov a nerozlišovania veľkých a malých písmem

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát o absolvovaní kurzu

Termíny kurzov

28.11.2016 - 29.11.2016

Kurz prebieha v čase od 8.30 - 14.30 hod.

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Tomáš Puskás, Matej Bilík - prosím pri Vašom záujme o školenia sa dopytujte na uvedené kontaktné osoby.
tel: +421 2 208 50 100(101)
mobil: +412 918746623
e-mail: kvt@kvt.sk

Adresa
Zátišie 10, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/208 501 00, +421 2/208 501 01
mobil: +421 905 591 722
email: kvt@kvt.sk
web: www.kvt.sk

Adresa
KVT vzdelávanie s.r.o.
Zátišie 10, Bratislava Zobraziť na mape