Úvod do jazyka SQL

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

SQL, čiže Structured Query Language (štruktúrovaný dotazovací jazyk) slúži pre tvorbu univerzálnych dotazov v databázach. Ďalej umožňuje zakladanie tabuliek, ošetrenie prístupu k dátam, zdieľať dáta, alebo zabezpečenie databáz.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre začínajúcich analytikov, administrátorov alebo vývojárov. Kurz je vhodný aj pre IT začiatočníkov, ktorí chcú získať základný prehľad o databázovom jazyku SQL. Kurz je určený vo všeobecnosti pre všetkých tých, ktorí chcú získať prehľad o základnej synataxi jazyka SQL.

Obsahová náplň

Vyhľadávanie v dátach

 • príkaz SELECT
 • použitie aritmetických operátorov a operátorov reťazenia v príkazoch SQL
 • použitie klauzuly WHERE k výberu špecifických riadkov
 • použitie logických výrazov v klauzule WHERE
 • použitie výrazu LIKE k porovnaniu textových hodnôt
 • logické podmienky AND, OR, NOT
 • priorita operátorov
 • radenie výsledných riadkov pomocou klauzuly ORDER BY

Spájanie dát z viacerých tabuliek

 • zadanie kartézského súčinu – CROSS JOIN
 • zadanie prirodzeného spojenia – NATURAL JOIN
 • obmedzenie prirodzeného spojenia na vymenované st?pce – JOIN USING
 • zadanie všeobecného spojenia – JOIN ON
 • spojenie troch a viac tabuliek
 • ľavé, pravé a plné vonkajšie LEFT, RIGHT a FULL OUTER JOIN
 • Oracle joiny vs. ANSI joiny

Zoskupovanie dát

 • popis a použitie skupinových funkcií
 • zoskupovanie riadkov pomocou klauzúl GROUP BY
 • filtrovanie výsledných riadkov pomocou klauzuly HAVING
 • klauzula ROLLUP, CUBE, GROUPING, GROUPING SETS, …

Práca s dátumami a časmi

 • použitie funkcií typu DATE a numerických funkcií
 • použitie funkcie SYSDATE k načítaniu aktuálneho dátumu, implicitný formát
 • zavedenie tabuľky DUAL ako prostriedku na zobrazenie výsledkov výrazu
 • správa údajov v rôznych časových pásmach

Práca s hodnotou NULL

 • použitie kľúčového slova DISTINCT so skupinovými funkciami
 • ako nakladajú agregačné funkcie s hodnotou NULL
 • zoskupenie dát podľa viac ako jedného stĺpca
 • ako sa vyhnúť neplatným dotazom pomocou skupinových funkcií

Používanie poddotazov

 • rôzne typy poddotazov – jednoriadkové poddotazy, skalárne poddotazy
 • skupinové funkcie v poddotazov; nekorektné príkazy v poddotazoch
 • viacriadkové poddotazy
 • použitie množinových operátorov IN, ANY a ALL v spojení s poddotazmi
 • vplyv prázdnej hodnoty vo výsledku poddotazu na vonkajšie dotazy
 • zjednodušovanie dotazov pomocou klauzuly WITH
 • odporúčania pre používanie poddotazov

Množinové operácie

 • použitie operátoru UNION k zjednoteniu niekoľkých množín riadkov
 • použitie operátoru UNION ALL k vylúčeniu eliminácie duplicít
 • operátor INTERSECT
 • operátor MÍNUS

Modifikácia databáz

 • použitie DML príkazov INSERT, UPDATE, DELETE
 • použitie DDL príkazov pre tvorbu tabuliek, indexov, obmedzení a pohľadov
 • práca s flashback dotazmi
 • uloženie príkazov SQL do dávkových súborov
 • správa objektov pomocou pohľadov dátových slovníkov
 • riadenie užívateľského prístupu

Pokročilé techniky dotazovania sa

 • hierarchické načítanie dát
 • analytické funkcie a práca s oknom dát
 • podpora pre použitie regulárnych výrazov a nerozlišovania veľkých a malých písmem

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát o absolvovaní kurzu

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Tomáš Puskás, Matej Bilík - prosím pri Vašom záujme o školenia sa dopytujte na uvedené kontaktné osoby.
tel:
+421 2 208 50 *** zobraziť

mobil:
+421 905 591 *** zobraziť

email:
kvt@... zobraziť


Adresa
Zátišie 10, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/208 501 *** zobraziť

mobil:
+421 905 591 *** zobraziť

email:
kvt@... zobraziť

web: www.kvt.sk

Adresa
KVT vzdelávanie s.r.o.
Zátišie 10, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)