Ako zakopať "vojnové sekery"?

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Rozlíšenie čo je a nie je odpustenie. Uvedomenie si komplexnosti celého procesu odpustenia a vlastnej identity v danom procese. Identifikovanie vlastných prioritných spôsobov ospravedlnenia v procese odpustenia. Naučiť sa používať vlastný spôsob ospravedlnenia ako súčasť odpustenia.

Cieľová skupina

Kurz „Odpustenie a ospravedlnenie“ je určený pre pracovníkov a tímy, ktoré si uvedomujú, že nepríjemné skúsenosti z minulosti, sú záťažou – guľou na duši pri vytváraní a udržiavaní si zdravých vzťahov na pracovisku. Pomocou skutočného odpustenia a ospravedlnenia, môžeme s rešpektom „pustiť“ minulosť s krivdami a venovať sa tomu, čo môžeme zmeniť pre „zdravšie vzťahy v čase „teraz a tu“.

Obsahová náplň

Odpustenie – je niečo čo robíme pre seba a obsahuje prepustenie našej krivdy. · Uvedomenie – zmeny paradigmy – „Ľudia veria, že neodpúšťanie im pomáha kompenzovať zranenia a chráni ich pred opätovným zranením tým, že si podržia hnev a budú prechovávať bolesť z minulosti. Je to ilúzia, Nefunguje to. · Odpustenie je – vnútorný proces, je to pocit dobrej nálady, stav zdravia, slobody a prijatia. · Odpustenie je – opustenie intenzívnych emócií spojených s incidentmi z minulosti a opustenie krívd, je to pohyb vpred, navrátenie vlastnej sily, ktorá môže zlepšiť naše zdravie, je to naša voľba. Proces odpustenia – skutočné odpustenie odstraňuje bariéru, ktorú “krivda“ vytvorila a umožňuje, aby sa po čase obnovila dôvera · Identifikácia zranenia – identifikácia nepríjemnej udalosti · Prijatie zranenia · Transformácia zranenia · Odpustenie · Nová percepcia /vnímanie · Upevnenie, „ukotvenie“ nového vnímania Identifikovanie prioritných spôsobov ospravedlnenia · Vyjadrenie ľútosti · Prijatie zodpovednosti · Náhrada škody · Úprimná ľútosť · Prosba o odpustenie Ospravedlnenie na pracovisku · Reálne použitie prioritných spôsobov na pracovisku · Vyskúšanie si prioritných spôsobov , v situáciách z praxe · Dobré zásady – prenos do praxe

Lektor:
Rebeka Trepačová, Alex Plencner

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát o absolvovaní kurzu

Termíny kurzov

Otvára sa ročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Denisa Chrťanová
tel:
+421 2/544 185 *** zobraziť

mobil:
+421 911 837 *** zobraziť

email:
fbe@... zobraziť


Adresa
Liptovská 10, 82109 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
02 5441 *** zobraziť

email:
fbe@... zobraziť

web: www.fbe.sk

Adresa
FBE Bratislava s.r.o.
Liptovská 10, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)