Základný kurz BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Chceš sa uplatniť na trhu práce ako bezpečnostný technik?

Kurz je akreditovaný Národným Inšpektorátom práce a po jeho absolvovaní účastník získa Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s celoštátnou platnosťou a kvalifikáciu BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK.

Kurz bezpečnostných technikov realizujeme v zmysle § 23 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých, ktorí chcú vykonávať funkciu bezpečnostného technika.

Podmienky účasti: úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

Obsahová náplň

OBSAH KURZU:

 • Praktické cvičenia /modelové situácie, ukážky, vzorové dokumenty/
 • zisťovanie nebezpečenstiev a ohrození
 • posudzovanie rizík a návrh opatrení
 • návrh, zoznam a evidencia OOPP pre jednotlivé profesie
 • postup pri šetrení pracovného úrazu
 • postup pri vypracovaní dokumentácie .....
 • Odborné filmy
 • Informácie k výkonu PZS pre zamestnancov v I . a II. kategórii

V priebehu kurzu

 • sa naučíte ako získané teoretické vedomosti uplatniť v praxi formou praktických cvičení, na ktoré kladieme dôraz

Po ukončení kurzu

 • budete pripravený profesionálne vykonávať funkciu bezpečnostného technika
 • stanete sa kolegami našich lektorov – odborníkov s dlhoročnou praxou a ľudským prístupom, ktorí Vám budú naďalej nápomocní aj po skončení kurzu pri Vašej profesionálnej dráhe BEZPEČNOSTNÉHO TECHNIKA.

Čo o nás povedali absolventi kurzu nájdete na www. vzdelavanie-ke.sk/referencie

ZVÝŠ SI KVALIFIKÁCIU ZDARMA FORMOU RE-PASU

Tešíme sa na Vás …

…viac z našej ponuky na www.vzdelavanie-ke.sk

Termíny kurzov

14.11.2016 - 09.12.2016

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Radomíra Šefčíková
mobil: +421 908 975 040
e-mail: info@vzdelavanie-ke.sk

Adresa
Starohájska 6, Bratislava-Petržalka

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 908 975 079
mobil: +421 908 975 079
email: info@vzdelavanie-ke.sk
web: www.vzdelavanie-ke.sk

Adresa
VZDELÁVANIE Košice s.r.o.
Trieda SNP č.61/B (vedľa Spoločenského pavilónu), Košice Zobraziť na mape