Riadenie rizík v projektoch

Základné info
 • Termín kurzov: 12.07.2018
 • Miesto konania: Liptovská 10, Bratislava
 • Cena: 276 € (230 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Zľavnená cena je 210 € bez DPH. Zľavnená cena platí pri splnení aspoň jednej z podmienok uvedených v brožúrach, ktoré nájdete na www.fbe.sk
 • Organizátor: FBE Bratislava s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Efektívnym spôsobom poskytnúť metodiku a nástroje pre identifikáciu, hodnotenie rizík a stanovenia opatrení k riadeniu rizík. Cieľom je znížiť pravdepodobnosť vzniku rizikových udalostí a obmedziť ich negatívny vplyv na projekt.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre účastníkov, ktorí sa podielajú na hodnotení rizík a stanovovaní opatrení k riadeniu rizík v rámci projektov.

Obsahová náplň

Plánovanie riadenia rizík v projektoch

 • závislosť od rozsahu, času a nákladov v prípravnej (koncepčnej) etape projektu

Definovanie rizík

 • využitie najpoužívanejších nástrojov identifikácie a ohodnotenia rizík

Uskutočnenie kvalitatívnej analýzy rizík

 • oboznámenie sa s najefektívnejšími nástrojmi kvalitatívnej analýzy rizík z hľadiska ich významu a pravdepodobnosti výskytu

Uskutočnenie kvantitatívnej analýzy rizík – oboznámenie sa s najefektívnejšími nástrojmi kvantitatívnej analýzy rizík s číselným vyjadrením ich vplyvu na ciele projektu Plánovanie reakcie na riziká

 • vytvorenie akčného plánu preventívnych, kontrolných aj následných (tzv. núdzová stratégia) opatrení

Monitoring a riadenie zmien v projekte

 • proces implementácie akčného plánu opatrení, vrátane sledovania vývoja definovaných a identifikácie nových rizík s cieľom minimalizácie ich dôsledkov na ukazovatele projektu.

Aplikácia v kontexte účastníkov kurzu

 • precvičovanie vybraných nástrojov manažmentu rizík na praktických príkladoch z oblasti pôsobenia účastníkov
 • riešenie otázok účastníkov k praktickej aplikácii riadenia rizík v ich projektoch
 • výmena skúseností a predstavenie Best practices

Kurz je určený absolventom kurzu PM I.

Lektor:
Radoslav Čupík, Marek Demčák

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát o absolvovaní kurzu

Termíny kurzov

12.07.2018

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Lucia Krížová
tel:
+421 2/544 185 *** zobraziť

mobil:
+421 911 723 *** zobraziť

email:
fbe@... zobraziť


Adresa
Liptovská 10, 821 09 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
02 5441 *** zobraziť

email:
fbe@... zobraziť

web: www.fbe.sk

Adresa
FBE Bratislava s.r.o.
Liptovská 10, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)