Kurz: Riadenie rizík podľa požiadaviek nových noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

Popis kurzu

Účastníci kurzu získajú základné informácie o tom, čo je to manažérstvo (riadenie) rizík, na čom je založený systémový prístup k riadeniu rizík. Oboznámia sa s princípmi a postupmi, ktoré budú aplikovať na riadenie rizík v kvalite a environmente. Pomocou praktických príkladov sa pri práci v skupinách naučia, ako identifikovať, popísať a hodnotiť riziká a ako ich primerane riadiť. Kurz je založený na praktických skúsenostiach DNV GL z riadenia rizík v mnohých oblastiach. Na tento základný kurz nadväzujú ďalšie, kde je možné ísť viac do hĺbky a tiež do šírky tak, aby boli riadené riziká aj z iných oblastí.Obsah kurzu

 • Zoznámenie sa so základnými pojmami z oblasti riadenia rizík
 • Stručný úvod do problematiky rizík, efektívne riadenie rizík a vysvetlenie základných princípov
 • Pozornosť bude venovaná kľúčovým prvkom a postupom pri riadení rizík:
  • príprava
  • stanovenie kontextu
  • posudzovanie rizík (identifikácia, analýza a hodnotenie rizík)
  • riadenie rizík (plánovanie opatrení, prijímanie rozhodnutí a realizácia opatrení)
  • komunikácia a spätná väzba (náčrt)
 • Náčrt organizácie riadenia rizík, úlohy, zodpovednosti, komunikácia, hlásenia a eskalácia hrozieb a efektívnosť riadenia
 • DiskusiaCieľová skupina

Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí stoja pred otázkou, ako začat s riadením rizík v kvalite a v environmente tak, aby sa k nim neskôr mohli pridať aj riziká v bezpečnosti, pri riadení projektov a podobne.Kontaktná osoba

Daniela Matyášová
+421 2/444 552 82
daniela.matyasova@dnvgl.com


Organizátor