Riadenie rizík podľa požiadaviek nových noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Účastníci kurzu získajú základné informácie o tom, čo je to manažérstvo (riadenie) rizík, na čom je založený systémový prístup k riadeniu rizík. Oboznámia sa s princípmi a postupmi, ktoré budú aplikovať na riadenie rizík v kvalite a environmente. Pomocou praktických príkladov sa pri práci v skupinách naučia, ako identifikovať, popísať a hodnotiť riziká a ako ich primerane riadiť. Kurz je založený na praktických skúsenostiach DNV GL z riadenia rizík v mnohých oblastiach. Na tento základný kurz nadväzujú ďalšie, kde je možné ísť viac do hĺbky a tiež do šírky tak, aby boli riadené riziká aj z iných oblastí.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí stoja pred otázkou, ako začat s riadením rizík v kvalite a v environmente tak, aby sa k nim neskôr mohli pridať aj riziká v bezpečnosti, pri riadení projektov a podobne.

Obsahová náplň

 • Zoznámenie sa so základnými pojmami z oblasti riadenia rizík
 • Stručný úvod do problematiky rizík, efektívne riadenie rizík a vysvetlenie základných princípov
 • Pozornosť bude venovaná kľúčovým prvkom a postupom pri riadení rizík:
  • príprava
  • stanovenie kontextu
  • posudzovanie rizík (identifikácia, analýza a hodnotenie rizík)
  • riadenie rizík (plánovanie opatrení, prijímanie rozhodnutí a realizácia opatrení)
  • komunikácia a spätná väzba (náčrt)
 • Náčrt organizácie riadenia rizík, úlohy, zodpovednosti, komunikácia, hlásenia a eskalácia hrozieb a efektívnosť riadenia
 • Diskusia

Termíny kurzov

24.09.2018

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Daniela Matyášová
tel:
+421 2/444 552 *** zobraziť

mobil:
+421 907 933 *** zobraziť

email:
daniela.matyasova@... zobraziť


Adresa
Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/444 552 *** zobraziť

email:
daniela.matyasova@... zobraziť

web: www.dnvgl.sk

Adresa
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
Sabinovská 8, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)