8D - Riešenie problémov metódou 8D

Základné info
 • Termín kurzov: 10.05.2018 + 1 ďalší termín
 • Miesto konania: Liptovská 10, Bratislava
 • Cena: 276 € (230 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Zľavnená cena je 210 € bez DPH. Zľavnená cena platí pri splnení aspoň jednej z podmienok uvedených v brožúrach, ktoré nájdete na www.fbe.sk
 • Organizátor: FBE Bratislava s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Poskytnúť efektívnu štandardizovanú metodiku riešenia problémov Global 8D (8 disciplín) zavedenú v oblasti dodávateľov automobilového priemyslu (ISO/TS 16949) s rozširujúcimi sa aplikáciami v rôznych oblastiach výroby, rovnako ako aj v službách. Proces G8D predstavuje postup určenia koreňov príčin a implementáciu vhodného nápravného opatrenia. V prípade potreby môže byť jeho výsledkom zmena systému, ktorá zabráni výskytu podobného problému.

Cieľová skupina

Pracovníci zodpovední za riešenie problémov, napr. reklamácie a pod.

Obsahová náplň

Prečo využívať metodiku „Global 8D“

 • Príklad riešenia sťažnosti zákazníka a následných nápravných apreventívnych opatrení.
 • Rýchle a účinné riešenie problému a ochránenie zákazníka od nežiadúcich dôsledkov.

Metodika a nástroje 8D

 • D0 — Príprava na proces 8D
 • D1 — Založenie tímu
 • D2 — Popis problému
 • D3 — Návrh dočasných nápravných opatrení
 • D4 — Určenie a verifikácia koreňových príčin (Root Causes) a bodu úniku (Escape Point)
 • D5 — Výber a verifikácia trvalých nápravných opatrení
 • D6 — Implementácia a validácia trvalých nápravných opatrení
 • D7 — Prevencia výskytu problému (štandardizácia, audit)
 • D8 — Uznanie jednotlivcov a tímu za dosiahnutý výsledok

Vedenie záznamov zo stretnutí tímu (dokumentácia „G8D“)

 • Záznamy, vizualizácia, štandardizácia

Viac informácií na www.fbe.sk

Lektor:
Karol Horváth, Radoslav Čupík,Róbert Klačanský

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát o absolvovaní kurzu

Termíny kurzov

10.05.2018
22.10.2018

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Lucia Krížová
tel:
+421 2/544 185 *** zobraziť

mobil:
+421 911 723 *** zobraziť

email:
fbe@... zobraziť


Adresa
Liptovská 10, 82109 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
02 5441 *** zobraziť

email:
fbe@... zobraziť

web: www.fbe.sk

Adresa
FBE Bratislava s.r.o.
Liptovská 10, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)