ZDRAVOTNÉ A SOCIÁLNE POISTENIE V MZDOVEJ UČTÁRNI

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Na školení získate aktuálne informácie o zdravotnom a sociálnom poistení s dopadom na spracovanie mzdovej agendy a registráciu zamestnancov v zdravotnej a sociálnej poisťovni.

Cieľová skupina

mzdové účtovníčky a účtovníci, mzdoví špecialisti, pracovníci personálnych útvarov

Obsahová náplň

  • Zamestnanec na účely zdravotného a sociálneho poistenia:výnimky z platenia poistného (dôchodcovia, študenti, zamestnanci s odvodovou úľavou, registrácia dohodárov (prihlášky a odhlášky), vykazovanie pravidelných a nepravidelných odmien v mesačných výkazoch, maximálna mesačná odmena u DBPŠ
  • zdravotná odpočítateľná položka u nízkopríjmových zamestnancov: postup pri jej uplatnení a registrácii zamestnanca, výpočet s ukážkami na príkladoch, vykazovanie poistného v mesačných výkazoch
  • Oznamovacie a vykazovacie povinnosti zamestnávateľa: nástup na materskú, rodičovskú dovolenku, absencia, či neplatené voľno, vyplatenie príjmu pri skončení pracovného pomeru, vykazovanie vymeriavacieho základu a preddavkov na poistné, výpočet náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, evidenčný list dochodkového poistenia
  • Výkon práce v zahraničí: cezhraničná spolupráca pri vysielaní zamestnancov – povinnosti domáceho a hosťujúceho zamestnávateľa, sankcie za porušovanie povinnosti, vyslanie na zahraničnú služobnú cestu a zahraničná služobná cesta, príslušnosť k právnym predpisom sociálneho zabezpečenia – povinnosti pri zamestnávaní občanov z EÚ/EHP, informačná karta, povinnosti voči zdravotnej a sociálnej poisťovni, určovanie uplatniteľnej legislatívy, uplatňovanie výnimiek

Časový harmonogram

08:30 – 09:00 prezentácia účastníkov

09:00 – 11:00 prednáška

11:00 – 11:30 obed

11:30 – 14:30 prednáška

Účastnícky poplatok 59 € + DPH: obsahuje školiaci materiál v tlačenej podobe, písacie potreby, teplý obed.

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

Dlhoročná odborníčka na problematiku mzdového účtovníctva a personalistiky. Vedie odborné kurzy a legislatívne semináre v oblasti zdravotného a sociálneho poistenia, v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti a v pracovnoprávnej oblasti s priamym dopadom na vedenie mzdového účtovníctva a súvisiacej HR agendy. Je autorkou odborných článkov a úspešnej publikácie Mzdy profesionálne a Dovolenka. Ako metodik miezd a personalistiky sa venuje vývoju a legislatívnej podpore mzdových a personálnych informačných systémov.

Termíny kurzov

16.10.2017

Bratislava

Prihlásiť sa
17.10.2017
18.10.2017
19.10.2017

Banská Bystrica

Prihlásiť sa
20.10.2017
23.10.2017
25.10.2017

Piešťany

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Iveta Matlovičová
email:
info@... zobraziť


Adresa
Bratislava, Trnava, Trenčín, Banská Bystrica

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 903 751 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.mzdovaakademia.sk

Adresa
Maxim s.r.o. - Mzdová akadémia
Dúbravská cesta 2, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)