ZDRAVOTNÉ A SOCIÁLNE POISTENIE V MZDOVEJ UČTÁRNI

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Na školení získate aktuálne informácie o zdravotnom a sociálnom poistení s dopadom na spracovanie mzdovej agendy v roku 2016 a oboznámite sa o legislatívnych zmenách týkajúcich sa výkonu práce v zahraničí.

Cieľová skupina

mzdové účtovníčky a účtovníci, mzdoví špecialisti, pracovníci personálnych útvarov

Obsahová náplň

Parametre pre rok 2017 – sadzby poistného, maximálne vymeriavace základy, hraničná výška príjmu pri odvodovej úľave

Zamestnanec na účely zdravotného poistenia- výnimky z platenia poistného (dôchodcovia, študenti, zamestnanci s odvodovou úľavou)

Dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti- registrácia dohodárov (prihlášky a odhlášky), vykazovanie pravidelných a nepravidelných odmien v mesačných výkazoch

Zdravotná odpočítateľnáj položka u nízkopríjmových zamestnancov – postup pri jej uplatnení a registrácii zamestnanca, výpočet s ukážkami na príkladoch, vykazovanie poistného v mesačných výkazoch

Oznamovacie povinnosti zamestnávateľa na tlačive „Oznámenie pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie“ z dôvodu nástupu na materskú, rodičovskú dovolenku, z dôvodu absencie, či neplateného voľna, vyplatenie príjmu pri skončení pracovného pomeru

Príjem, z ktorého sa platí poistné na zdravotné poistenie – vykazovanie vymeriavacieho základu a preddavkov na poistné na tlačivách „Výkaz preddavkov zamestnávateľa“ a „Výkaz preddavkov platiteľa dividend“

Definícia zamestnanca na účely sociálneho poistenia – rozsah platenia poistného v prehľadných tabuľkách, pojem pravidelný a nepravidelný príjem

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – registrácia dohodárov (typy dohodárov v prihláškach a odhláškach), vykazovanie pravidelných a nepravidelných odmien na dvoch druhoch výkazov, maximálna mesačná odmena u DBPŠ a postup pri prekročení jej výšky za účelom povinnej registrácie študenta na účely DP

Oznamovacie povinnosti zamestnávateľa – tlačivo „Registračný list fyzickej osoby“ a popis kódov pri registrácii zamestnancov v pracovnom pomere, dohodárov, štatutárov

Definícia vymeriavacieho základu a vykazovanie poistného – na tlačivách „Mesačný výkaz poistného a príspevkov“ a „Výkaz poistného a príspevkov“ pri vyplatení príjmu počas prerušenia povinného poistenia (napr. počas rodičovskej dovolenky) a po skončení pracovného pomeru

Výpočet náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti – v súvislosti so zmenou určovania rozhodujúceho obdobia s ukážkami na konkrétnych príkladoch

Evidenčný list dochodkového poistenia a vykazovanie údajov – spracovanie tlačiva u zamestnanca s nárokom na pravidelný a nepravidelný príjmom, vykazovanie údajov u dohodárov

Výkon práce v zahraničí – cezhraničná spolupráca pri vysielaní zamestnancov – povinnosti domáceho a hosťujúceho zamestnávateľa, sankcie za porušovanie povinnosti, vyslanie na zahraničnú služobnú cestu a zahraničná služobná cesta, príslušnosť k právnym predpisom sociálneho zabezpečenia – povinnosti pri zamestnávaní občanov z EÚ/EHP, informačná karta, povinnosti voči zdravotnej a sociálnej poisťovni, určovanie uplatniteľnej legislatívy, uplatňovanie výnimiek

Lektor:
Ing. Iveta Matlovičová (je odborníčkou v oblasti mzdového účtovníctva v podnikateľskej aj vo verejnej sfére s dlhoročnou praxou metodika mzdových informačných systémov a autorkou odbornej publikácie MZDY PROFESIONÁLNE)

Termíny kurzov

16.10.2017

Banská Bystrica

Prihlásiť sa
17.10.2017
18.10.2017
19.10.2017

Bratislava

Prihlásiť sa
20.10.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Iveta Matlovičová
email:
info@... zobraziť


Adresa
Bratislava, Trnava, Trenčín, Banská Bystrica

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 903 751 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.mzdovaakademia.sk

Adresa
Maxim s.r.o. - Mzdová akadémia
Dúbravská cesta 2, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)