Vyjednávanie ako spôsob riešenia konfliktov

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Rozšíriť repertoár sociálnych zručností. Kurz je zameraný na konflikty a ich zvládanie vyjednávaním. Účastníci sa oboznámia s príčinou, podstatou a typmi konfliktov, prevenciou a riešením konfliktov.

Pri tréningu sa využívajú cvičenia, hry a výukové videofilmy.

Cieľová skupina

Kurz je určený všetkým, ktorí sa dostávajú denne do konfliktných situácií a chcú ich zvládať lepšie.

Obsahová náplň

Teoretická časť

Podstata a príčiny konfliktov

Tri piliere zvládania konfliktov (rovnováha a stabilita, spory a problémy, záujmy a postoje)

Typy konfliktov

Vývoj konfliktov

Pozitívne vnímanie konfliktov

Prevencia a riešenie konfliktov

Komunikačné zlozvyky a konflikty

Konflikty ako súčasť života

Vyjednávanie ako súčasť komunikácie a riešenia konfliktov

Podstatné premenné vyjednávania (moc, čas, informácie)

Konkurenčné a kooperatívne správanie vo vyjednávaní (princíp WIN – WIN, ako vyhrať bez boja, princíp OK – OK)

Zručnosti vyjednávača (Flexibilita a kreativita. Odborný a všeobecný prehľad. Empatia.)

Aktívne načúvanie

Odhadnutie a poznanie partnera

Nečisté triky a manipulácia vo vyjednávaní

Štyri zásady principiálneho vyjednávania (oddelenie ľudí od problémov; sústredenie na záujem, nie na pozície; vytvorenie vzájomne prospešnej ponuky; stanovenie objektívnych kritérií)

Praktická časť

A. Cvičenia a hry:

Hra „Tlmočník“ (aktívne načúvanie)

Hra „Vyjednávanie o cene ropy“ (modifikácia hry väzňov a dilema)

Hra „Predaj ojazdeného auta“

Hra „SPIN“

Veľkonočná hra (rozdiel medzi kompromisom a konsenzom)

B. Výukové videofilmy a ich rozbor:

Od „Nie“ ku „Áno“

Umenie vyjednávať

Lektor:
JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o absolvovaní, bez obmedzenia platnosti.

Termíny kurzov

24.02.2017

uzávierka termínu 17.02.2017

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 8 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Slávka Skurkaiová
mobil: +421 949 050 719
e-mail: training@vincotte.sk

Adresa
Letná 27, 04001, Košice