Kurz: Aktualizace normy ISO 14001:2015

Popis kurzu

Poskytnout aktuální informace o konečné podobě obsahové náplně novely ISO 14001:2015. Interním auditorům kvality poskytnout možnost povinného doškolení v dané oblasti a vystavit jim o tomto doškolení doklad.Obsah kurzu

  • Požadavky aktualizované normy ISO 14001:2015
  • Nejdůležitější změny v aktualizované normě v porovnání se stávající verzí
  • Praktický postup uplatnění změn do dokumentace systémů environmentálního managementu v certifikovaných firmách
  • Zodpovězení souvisejících dotazů účastníků kurzuCieľová skupina

Především manažerům a interním auditorům EMS, kteří potřebují k udržení odborné způsobilosti pro výkon této funkce absolvovat povinné odborné doškolení ve smyslu požadavku normy ČSN EN ISO 19011.Kontaktná osoba

Mgr. Ivana Sodomková
+420 469 638 467
info@agentura-amos.cz


Organizátor