DETAIL KURZU

Riešenie ťažkých situácií v telefonických rozhovoroch

Od:

FBE Bratislava s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Naučiť účastníkov profesionálne a zákaznícky orientovanými technikami zvládať konfliktné a záťažové situácie v telefonických rozhovoroch

 • Naučiť účastníkov efektívne viesť a ukončiť rozhovor so zdĺhavo

  komunikujúcim zákazníkom

 • Precvičiť v rámci modelových situácií praktické komunikačné situácie
 • Rozvinúť schopnosti potrebné k zvládaniu stresu a stresových

  situácií

 • Nacvičiť si relaxačné a ukludňujúce techniky
Obsah kurzu

PROFESIONÁLNA TELEFONICKÁ KOMUNIKÁCIA (rýchle zjednotenie znalostí účastníkov)

 • verbálna komunikácia — aktívne počúvanie
 • technika vysvetľovania, technika kladenia otázok, technika

  parafrázovania

 • pozitívne formulácie, formulácie orientované na zákazníka

ŤAŽKÉ SITUÁCIE V KONTAKTE SO ZÁKAZNÍKOM a ich profesionálne zvládnutie

 • zvládnutie nahnevaného zákazníka, jeho emócií, zvládanie vlastných

  emócií

 • riešenie neoprávnených reklamácií, vybrané asertívne techniky
 • vedenie a uzavretie rozhovoru so zdĺhavo komunikujúcim zákazníkom

TYPY SPRÁVANIA ZÁKAZNÍKOV

 • prispôsobenie komunikácie jednotlivým typom správania zákazníka

ZVLÁDANIE STRESU

 • ako spoznáme svoje stresové reakcie (prejavy stresu)
 • stres alebo záťaž, vyrovnávanie sa so stresom
 • preventívne ukľudňujúce cvičenia a techniky vhodné pre využitie pri

  práci v call alebo zákazníckych centrách

TRÉNING modelových rozhovorov z praxe účastníkov

Viac informácií o kurzoch pre call, service centra a help desky na www.fbe.sk

Cieľová skupina

Kurz „Riešenie ťažkých situácií v telefonických rozhovoroch“ je určený pre operátorov call centier alebo service centier, help deskov, pripadne všetkých, ktorí potrebujú na vysokej profesionálnej úrovni komunikovať so zákazníkom v napätých situáciách cez telefón alebo emailom.

Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Zľavnená cena je 280 € bez DPH. Zľavnená cena platí pri splnení aspoň jednej z podmienok uvedených v brožúrach, ktoré nájdete na www.fbe.sk

Kontaktná osoba

Denisa Chrťanová
+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk

Hodnotenie
Organizátor