Kurz: Postup před vznikem, při vzniku, změnách a skončení pracovního poměru

Popis kurzu

Poskytnout komplexní přehled o aplikaci právních předpisů v oblasti pracovního práva a personalistiky v praxi před vznikem pracovního poměru, při jeho vzniku, změnách a skončení, a vysvětlit, jak nejlépe prakticky postupovat, aby se zaměstnavatel vyhnul možným pokutám za porušení svých povinností.Obsah kurzu

 • Postup před vznikem pracovního poměru; Doporučené a zakázané otázky při pohovorech; Předsmluvní odpovědnost dle občanského zákoníku
 • Vstupní pracovnělékařská prohlídka
 • Pracovní smlouva a doporučení před jejím podpisem
 • Vznik pracovního poměru; Zkušební doba; Pracovní poměr na dobu určitou
 • Obsah osobního spisu, nahlížení do osobního spisu
 • Pracovnělékařské služby; Periodické, mimořádné a výstupní lékařské prohlídky; Nové správní delikty a pokuty krajské hygienické stanice od 1. 12. 2015
 • Návraty z mateřské a rodičovské dovolené
 • Způsoby rozvázání pracovního poměru
 • Přípustnost audionahrávky v soudním sporu o neplatnost rozvázání pracovního poměru
 • Povinnosti zaměstnanců a jejich porušování
 • Možné postihy porušení povinností zaměstnanců, doporučený postup
 • Pojem „útoku na majetek zaměstnavatele“ a rozsudky soudů
 • Odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnancem zaměstnavateli; Postup při vymáhání náhrady škody
 • Příklady z praxe, zodpovězení dotazůCieľová skupina

Seminář je určen všem zaměstnancům v oblasti lidských zdrojů v podnikatelské sfé­ře.Kontaktná osoba

Mgr. Ivana Sodomková
+420 469 638 467
info@agentura-amos.cz


Organizátor