Kurz: Pracovní doba a odměňování

Popis kurzu

Poskytnout komplexní přehled o aplikaci právních předpisů v oblasti pracovního práva a personalistiky v praxi v oblasti pracovní doby a odměňování a vysvětlit, jak nejlépe prakticky postupovat, aby se zaměstnavatel vyhnul možným pokutám za porušení svých povinností.Obsah kurzu

 • Délka a rozvržení pracovní doby; Přestávka na jídlo a oddech; Odpočinek mezi směnami; Nepřetržitý odpočinek v týdnu; Práce přesčas
 • Pracovní cesty a práce přesčas na pracovní cestě
 • Pracovní pohotovost
 • Evidence pracovní doby
 • Odměňování a rovné zacházení; Smluvní mzda a mzdový výměr, Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy; Superhrubá mzda
 • Zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy od 1. 1. 2016, kontroly inspekce práce v této oblast
 • Odměňování práce přesčas, ve svátek, v noci a v sobotu a v neděli, Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
 • Možné nevyplacení pohyblivé složky mzdy
 • Agenturní zaměstnávání; Pracovní a mzdové podmínky srovnatelných zaměstnanců
 • Překážky v práci na straně zaměstnance a zaměstnavatele
 • Postup při kontrole inspekce práce a praktická doporučení kontrolovanému
 • Příklady z praxe, zodpovězení dotazůCieľová skupina

Seminář je určen všem zaměstnancům v oblasti lidských zdrojů v podnikatelské sfé­ře.Kontaktná osoba

Mgr. Ivana Sodomková
+420 469 638 467
info@agentura-amos.cz


Organizátor