STAVEBNÍ ZÁKON VE VAZBĚ NA JEHO NOVELU ZAVÁDĚJÍCÍ NOVÉ PRINCIPY POVOLOVACÍCH REŽIMŮ

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Na semináři budete seznámeni s novelou stavebního zákona, která zavádí koordinované řízení zahrnující dnešní územní a stavební řízení. Koordinované řízení bude možno vést pro určité druhy staveb a též pro soubory staveb, což přináší změny v působnosti stavebních úřadů. Současně s touto novelou bylo novelizováno dalších 36 právních předpisů, z nichž nejrozsáhlejší je zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. Proces posuzování vlivů na životní prostředí pro stavební záměry bude integrován do územního řízení nebo do koordinovaného řízení. Tyto nově zaváděné principy směřují k urychlení přípravy staveb, zejména pak povolovacích procesů, zároveň je snaha eliminovat negativní dopady, které přinesla tzv. infringementová novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, která se též promítla do stavebního zákona a jeho povolovacích procesů. Dochází též ke změnám při povolování užívání staveb, je znovu zaváděno kolaudační řízení, upouští se od nejjednoduššího způsobu kolaudace, tj. od oznámení záměru započít s užíváním stavby. Nové postupy, zejména pak ty, do kterých je integrován proces posuzování vlivů na životní prostředí, budou mít dopad jak na činnost stavebních úřadů, tak na přípravu staveb z hlediska investorů a dalších subjektu pohybujících se v této oblasti. Seminář bude věnován také výkladu připravované novely stavebního zákona.

Cieľová skupina

Seminář je určen pro odbornou veřejnost, zejména pro investory, projektanty a inženýrské organizace. Vhodný je také pro pracovníky stavebních úřadů.

Obsahová náplň

 • nové pojmy,
 • nové povolovací procesy,
 • příslušnost stavebních úřadů,
 • orgán územního plánování a stavební úřad jako dotčený orgán,
 • změny v územním řízení,
 • územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí,
 • koordinované řízení, koordinované řízení s posouzením vlivů na životní prostředí,
 • záměry nevyžadující ohlášení ani stavební povolení, ohlašované záměry,
 • změny ve stavebním řízení,
 • změna stavby před dokončením a nepodstatná odchylka,
 • kolaudace staveb,
 • diskuze a dotazy.

Lektor:
Ing. Zdeňka Fialová

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 539 670
email: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape