Digital Factory - WORKSHOP

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom je predstaviť koncept Digitálneho podniku, jeho význam pre priemysel, výhody aj nevýhody. Budú Vám predstavené základné nástroje Digitálneho podniku.

Workshop je zameraný na predstavenie nových nástrojov, technológií a softvérových riešení Digitálneho podniku. S využitím týchto znalostí sú podniky schopné riadiť projekty v oblasti plánovania, optimalizácie a projektovania výrobných a montážnych systémov na báze inovatívnych riešení.

Cieľová skupina

Manažéri organizácií Riaditelia podnikov, výrobných závodov

Obsahová náplň

  • Dáta pre koncept Digitálneho podniku ( 3D laserové skenovanie výrobných hál, strojov a zariadení)
  • Počítačová simulácia: typy, oblasti využitia, softvérové riešenie počítačovej simulácie, tvorba simulačných modelov
  • Virtuálna a rozšírená realita
  • Pokrokové nástroje Digitálneho podniku
  • Interaktívny projekčný systém, virtuálny trenažér, VisWizard,CAVE, Rapid Prototyping

Termíny kurzov

Otvára sa mesačne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
PhDr. Iveta Žeravíková, PhD.; Mgr. Barbora Medvecká
mobil:
+421 915 958 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/513 74 *** zobraziť

mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť

web: www.edu4industry.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)