Bratislava

Daňové priznanie FO za 2017+novely od 1.1.2018- Ing.Acsová

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

vyplnenie daňového priznania FO za rok 2017 zmeny v zákone o daniach z príjmov platné od 1.1.2018

Cieľová skupina

účtovníci, podnikatelia, audítori, daňoví poradcovia

Obsahová náplň

Daňové povinnosti fyzických osôb v roku 2017 a daňové priznanie typu B

Zmeny zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. – aktualizácia pre fyzické osoby na rok 2017 a 2017 (dotácie, sponzoring, majetok využívaný na súkromné a služobné účely, odpisovanie majetku, podiely na zisku, transferové oceňovanie a podobne).

Postupy účtovania pre fyzické osoby účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva a ich aktuálne zmeny pre rok 2017 najmä komisionársky predaj, sponzoring, dotácie.

Uzatvorenie roka 2017 podnikajúcich fyzických osôb: účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva, preukazujúcich výdavky formou daňovej evidencie, s percentuálnymi výdavkami.

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B a informácie z neho vyplývajúce na praktickom príklade: povinnosť podať daňové priznanie, nezdaniteľné časti základu dane, príjmy dosiahnuté pri spoločnom podnikaní, príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu, príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy, umorovanie straty, povinné prílohy, osobitné záznamy, upozornenia k vyplneniu daňového priznania.

novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2018

Lektor:
Lektor : Ing. Jana Acsová, daňový poradca, audítor, špecialista pre daň z príjmov fyzických osôb

Termíny kurzov

09.02.2018

(9:00 – 15:00 (prezentácia: 8:30 – 8:55))

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Ľubica Stanovská
tel:
+421 905 795 *** zobraziť

mobil:
+421 905 795 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


Adresa
Bratislava - COOP Jednota Slovensko, Bajkalská 1496/25, 821 01 Bratislava - Ružinov, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 905 795 *** zobraziť

mobil:
+421 905 795 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.agenturapro.sk

Adresa
Agentúra PRO
Lisovňa 27, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)