DETAIL KURZU

Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2018 + novinky v mzdovej učtárni od 1.1.2019 -Júlia Pšenková

Od:

Agentúra PRO

Bratislava

Popis kurzu

Cieľom tohto odborného školenia je oboznámiť odbornú verejnosť s možnosťou optimalizácie mzdových a odvodových nákladov

Obsah kurzu

1. Zákonník práce

 • minimálna mzda
 • minimálne mzdové nároky
 • príplatky ku mzde

2.Sociálne poistenie

 • odvodová úľava
 • maximálny vymeriavací základ pre výpočet poistného
 • maximálny vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu a PN
 • odvody pri dohode o brigádnickej práci študentov
 • odvody pri dohodách s dôchodcami
 • zmeny v Zákone o sociálnom poistení

3. zdravotné poistenie

 • odvodová úľava
 • odpočitateľná položka na zdravotné poistenie

4. Daň zo závislej činnosti

 • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
 • sadzba dane
 • daňový bonus

5. Plnenie zamestnávania ZTP zamestnancov

6. Ročné zúčtovanie dane

 • povinnosť vykonania ročného zúčtovania dane
 • lehoty, termíny
 • potvrdenie o príjme
 • žiadosť o ročné zúčtovanie dane
 • výpočet ročného zúčtovania dane
 • odpočitateľné položky dane
 • sadzba dane
 • daňový bonus
 • vysporiadanie preplatkov, nedoplatkov na daň
 • darovanie 2% dane

Cieľová skupina

 • účtovníci, audítori, ekonómovia
 • živnostníci a iné SZČO
Poznámka k cene

3,60 eur - doplatok za teplý obed v prípade záujmu (tí, ktorí si nedoplatia obed dostanú bagetu)

Kontaktná osoba

Ing. Ľubica Stanovská
+421 905 795 501
info@agenturapro.sk

Hodnotenie
Organizátor