MANAŽÉR KVALITY PRE 21.storočie

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Vzdelávací program pre oblasť kvality predstavuje komplexný program členený do modulov. Systémy manažmentu kvality a ISO 9001 boli požiadavkami, ktoré sme zvládli v minulom storočí. Naše trhy sú zaplavené lacnými výrobkami z východu. Prispôsobili ste vašu prácu a organizáciu vášho útvaru požiadavkám nového storočia?

Povinnosti manažéra kvality:

 • spolupracovať s manažmentom pri riadení firmy
 • viesť svojich podriadených
 • rozumieť kvalite, obhajovať a propagovať kvalitu
 • mať predstavu o úlohách svojich partnerov, spolupracovať s ostatnými útvarmi

V cene vzdelávania je zahrnuté:

 • Podkladové materiály v tlačenej forme, obed, občerstvenie a certifikát o úspešnom ukončení programu Manažér kvality pre 21.storočie
 • Ubytovanie nie je v účastníckom poplatku.
 • Ročné predplatné časopisu ProIn: zameraného na oblasť produktivity a inovácií.

Cieľová skupina

Pracovníci útvaru riadenia kvality, riadiaci pracovníci a manažéri podnikových útvarov, procesní inžinieri, technici a špecialisti podnikových procesov.

Obsahová náplň

 • Management

  Osobnosť manažéra

  Plánovanie

  Organizácia

  Ľudia

  Motivácia

  Kontrola

  • Kvalita

  Čo to je „kvalitný výrobok“

  Premenlivosť, histogram

  Rozdiel medzi „vyrobenou“ a „vykontrolovanou“ kvalitou

  Indexy spôsobilosti procesu

  SPC

  Analýza spôsobilosti stroja a meradla

  Porovnávanie štatistickou prebierkou

  QFD

  Kontrolný plán

  Metrológia

  Zodpovednosť za škody

  FMEA

  Metodiky a nástroje zlepšovania

  DOE

  • Management kvality

  Systém managementu kvality

  ISO 9001, VDA 6.1, ISO TS 16 949

  Partnerské systémy a ich príbuznosti

  Audity systému managementu kvality

  Európska a národná cena za kvalitu

  • Úvod do Marketingu
  • Úvod do Managementu projektov
  • Úvod do Logistiky
  • Úvod do Produktivity

Každý účastník musí na záver kurzu obhájiť projekt „ ZMENA „ , ktorým by mal všetkým dokázať, že sa účasť na kurze vyplatila jemu aj jeho zamestnávateľovi.

Prezentácia projektu“ ZMENA“

 • Opis stavu pred ZMENOU
 • Plán ZMENY
 • Realizácia ZMENY
 • Prínosy ZMENY

Lektor:
Ing. Jiří Chaloupka: Ako súkromný konzultant v obore zabezpečovania kvality spolupracoval s a. s. ŠKODA Auto, Pramet Šumperk, Barum Otrokovice. Je manažérom kvality EOQ, DGQ a ČSJ a skúseným lektorom v kurzoch o kvalite a jej zlepšovaní.

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o absolvovaní

Termíny kurzov

Otvára sa ročne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 14 dní

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Barbora Medvecká
mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť


Adresa
Univerzitná 8413/6, 010 08 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/513 74 *** zobraziť

mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť

web: www.edu4industry.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)