calendar capacity company course info location price sale search

MANAŽÉR KVALITY PRE 21.storočie

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Vzdelávací program pre oblasť kvality predstavuje komplexný program členený do modulov. Systémy manažmentu kvality a ISO 9001 boli požiadavkami, ktoré sme zvládli v minulom storočí. Naše trhy sú zaplavené lacnými výrobkami z východu. Prispôsobili ste vašu prácu a organizáciu vášho útvaru požiadavkám nového storočia?

Povinnosti manažéra kvality:

 • spolupracovať s manažmentom pri riadení firmy
 • viesť svojich podriadených
 • rozumieť kvalite, obhajovať a propagovať kvalitu
 • mať predstavu o úlohách svojich partnerov, spolupracovať s ostatnými útvarmi

V cene vzdelávania je zahrnuté:

 • Podkladové materiály v tlačenej forme, obed, občerstvenie a certifikát o úspešnom ukončení programu Manažér kvality pre 21.storočie
 • Ubytovanie nie je v účastníckom poplatku.
 • Ročné predplatné časopisu ProIn: zameraného na oblasť produktivity a inovácií.

Cieľová skupina

Pracovníci útvaru riadenia kvality, riadiaci pracovníci a manažéri podnikových útvarov, procesní inžinieri, technici a špecialisti podnikových procesov.

Obsahová náplň

 • Management

  Osobnosť manažéra

  Plánovanie

  Organizácia

  Ľudia

  Motivácia

  Kontrola

  • Kvalita

  Čo to je „kvalitný výrobok“

  Premenlivosť, histogram

  Rozdiel medzi „vyrobenou“ a „vykontrolovanou“ kvalitou

  Indexy spôsobilosti procesu

  SPC

  Analýza spôsobilosti stroja a meradla

  Porovnávanie štatistickou prebierkou

  QFD

  Kontrolný plán

  Metrológia

  Zodpovednosť za škody

  FMEA

  Metodiky a nástroje zlepšovania

  DOE

  • Management kvality

  Systém managementu kvality

  ISO 9001, VDA 6.1, ISO TS 16 949

  Partnerské systémy a ich príbuznosti

  Audity systému managementu kvality

  Európska a národná cena za kvalitu

  • Úvod do Marketingu
  • Úvod do Managementu projektov
  • Úvod do Logistiky
  • Úvod do Produktivity

Každý účastník musí na záver kurzu obhájiť projekt „ ZMENA „ , ktorým by mal všetkým dokázať, že sa účasť na kurze vyplatila jemu aj jeho zamestnávateľovi.

Prezentácia projektu“ ZMENA“

 • Opis stavu pred ZMENOU
 • Plán ZMENY
 • Realizácia ZMENY
 • Prínosy ZMENY

Lektor:
Ing. Jiří Chaloupka: Ako súkromný konzultant v obore zabezpečovania kvality spolupracoval s a. s. ŠKODA Auto, Pramet Šumperk, Barum Otrokovice. Je manažérom kvality EOQ, DGQ a ČSJ a skúseným lektorom v kurzoch o kvalite a jej zlepšovaní.

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o absolvovaní

Termíny kurzov

Kurz sa skladá z týchto vzájomne nadväzujúcich modulov:

26.10.2016 - 28.10.2016
23.11.2016 - 25.11.2016
07.12.2016 - 09.12.2016

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 14 dní

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Barbora Medvecká
mobil: +421 908 297 215
e-mail: barbora.medvecka@ceitgroup.eu

Adresa
Univerzitná 8413/6, 010 08 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/513 74 35
mobil: +421 915 958 739
email: info@ceitacademy.eu
web: www.ceitgroup.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape