LEAN & HR workshop

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Dosiahnite úsporu času a nákladov na HR procesy prostredníctvom uplatnenia LEAN metodík.

Účastníci workshopu si osvoja techniku mapovania HR procesu, identifikovania plytvaní a problémov v procese, odhalenie koreňovej príčiny, generovanie a následné implementovanie účinných riešení.

PREČO ZLEPŠOVAŤ FUNGUJÚCE PROCESY?

– do všetkých procesov sa vnášajú dočasné riešenia, ktoré sa v konečnom dôsledku stanú trvalými

PREČO POUŽIŤ LEAN TECHNIKY?

– LEAN je efektívny spôsob zavedenia účinného riešenia, ktoré šetrí čas a peniaze

JE LEAN NAOZAJ ÚČINNÝ?

– LEAN je nositeľom inšpirácie – CEIT je nositeľom príkladov – HR sú nositeľmi riešení

Po absolvovaní vzdelávania budú účastníci schopní:

  • identifikovať postavenie LEAN a HR v spoločnosti
  • vedieť definovať základné termíny v oblasti LEAN a HR
  • aplikovať vybranú metódu pri identifikácii procesu a odstraňovaní plytvaní v HR procesoch
  • vytvoriť individuálny akčný plán implementácie získaných znalostí s presahom do práce

Cieľová skupina

Stredný a vrcholový manažment

Obsahová náplň

OBSAH KURZU

  • Prehľad HR procesov a LEAN metodík
  • Hodnotenie procesných činností z hľadiska pridanej hodnoty a plytvania
  • Mapovanie procesov
  • Určenie koreňových príčin
  • Generovanie riešení a prioritizácia riešení
  • Postavenie HR a LEAN v spoločnosti

Lektor:
Ing.Petra Bajusová

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o absolvovaní tréningu

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr.Barbora Medvecká
mobil: +421 908 297 215
e-mail: barbora.medvecka@ceitgroup.eu

Adresa
Moldavská cesta II. 51/2414 , 040 11 Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/513 74 35
mobil: +421 915 958 739
email: info@ceitacademy.eu
web: www.ceitgroup.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape