Audit u dodávateľa

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľ kurzu:

Oboznámiť účastníkov o tom, čo je podstatou auditu u dodávateľa, kto ho môže vykonávať, kedy, ako postupovať pri audite dodávateľa, ako vyhodnotiť výsledky auditu.

Cieľová skupina

Inžinieri kvality vo výrobe, inžinieri kvality pre styk so zákazníkom, inšpektori kvality, kontrolóri, majstri výroby, moderátori workshopov, moderátori interných zlepšovacích projektov

Obsahová náplň

Obsah tréningu:

  • Druhy auditov
  • Dodávateľský audit VDA 6.3
  • Program auditov
  • Príprava, realizácia, hodnotenie dodávateľského auditu (vstupy/výstupy)
  • Diskusia

Lektor:
Ing.Jaroslava Bušfyová, PhD., zaoberá sa otázkami riadenia, zlepšovania a optimalizácie procesov na báze kontinuálneho zlepšovania procesov, na čo je orientovaná aj jej lektorská a projektová činnosť.

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o absolvovaní

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr.Barbora Medvecká
mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/513 74 *** zobraziť

mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť

web: www.edu4industry.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)