Tímová spolupráca a osobný rozvoj manažéra (Outdoor)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Zážitkové vzdelávanie je jedinečnou vzdelávacou metódou! Spája odborné vedomosti s praktickými aktivitami.

Kurz naučí účastníkov:

  • popísať, ako sa vyvíjajú tímy a identifikovať jednotlivé štádiá vývoja tímu s aplikáciou na vlastný pracovný tím;
  • identifikovať vlastnú/osobnú preferovanú rolu v tíme a jej silné a slabé stránky z hľadiska tímovej spolupráce;
  • analyzovať pozitívne a negatívne stránky svojho pracovného tímu z pohľadu rozloženia tímových rolí;
  • pri plnení úloh v teréne vyžadujúcich fyzickú silu a pohybovú zručnosť uplatniť vzájomnú spoluprácu a dôveru a identifikovať silné a slabé stránky svojho tímu;
  • podporiť kohéziu členov tímu.

Cieľová skupina

Stredný a vrcholový manažment

Obsahová náplň

Obsah:

  1. Teoretická príprava
  2. Zážitkové vzdelávanie prostredníctvom zážitkovej hry: sebapoznávanie a tímová spolupráca, komunikácia, psychická odolnosť
  3. Reflexia zážitkového vzdelávania, analýza postupu a poučenie pre prácu členov manažmentu

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o absolvovaní tréningu

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 3 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr.Barbora Medvecká
mobil: +421 908 297 215
e-mail: barbora.medvecka@ceitgroup.eu

Adresa
Na dohode

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/513 74 35
mobil: +421 915 958 739
email: info@ceitacademy.eu
web: www.ceitgroup.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape