Suppply Chain Management - Základy riadenia dodávateľského reťazca

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Počas kurzu spoločne identifikujeme rolu výrobného podniku v dodávateľskom reťazci, charakterizujeme ako funguje predpovedanie dopytu, opíšeme princípy MRP, logiku fungovania. Naučíte sa používať nástroje na jednoduchú analýzu zásob, proces výberu a riadenia dodávateľov, vysvetlíme Vám logiku plánovania požiadaviek distribúcie. Zameriame sa na dôležitosť riadenia obmedzení k maximalizácii priepustnosti systému.

CIEĽ TRÉNINGU

  • Poznať základné informácie o hardvéri, programovom prostredí a bezpečnosti pri práci s priemyselným robotom.
  • Ovládať systém robota, tvorbu a úpravu jednoduchých programov.

Cieľová skupina

Každý kto pracuje v dodávateľskom reťazci

Obsahová náplň

OBSAH TRÉNINGU
- Úvod do Supply Chain managementu
- Riadenie dopytu
- Master plánovanie
- Plánovanie materiálových požiadaviek
- Riadenie kapacít a kontrola výkonu
- Agregované riadenie zásob
- Nákup a distribúcia
- Lean / JIT a systém kvality
- Teória obmedzení

Lektor:
Ing.Radomír Marček

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát o absolvovaní tréningu

Termíny kurzov

Otvára sa štvrťročne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr.Barbora Medvecká
mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť


Adresa
Žilina,Bratislava, Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/513 74 *** zobraziť

mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť

web: www.edu4industry.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)