calendar capacity company course info location price sale search

Didaktické kompetencie vzdelávateľa dospelých (špecialista)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

CIEĽ TRÉNINGU

 • Identifikovať, rôzne štýly učenia, aplikovať ich počas vzdelávania a určiť svoj preferovaný štýl
 • Formulovať ciele vzdelávania a lekcií
 • Popísať a použiť pravidlá efektívnej komunikácie
 • Vybrať a použiť vhodné metódy výučby vzhľadom na stanovené ciele a cielovú skupinu tak, aby podporili ich aktívnu účasť na výučbe
 • Využívať vizuálne pomôcky a didaktickú techniku
 • Napísať vlastnú prípravu lekcie na základe informácií o štruktúre lekcie
 • Aplikovať poznatky o zvládaní učebnej skupiny a seba samého
 • Vyhodnotiť efektívnosť vzdelávania na úrovni účastníkov

Cieľová skupina

Vzdelávatelia dopelých, lektori, tréneri

Obsahová náplň

OBSAH

 • Kolbov cyklus učenia
 • Štýly učenia
 • Systémový prístup k vzdelávaniu
 • Formulovanie cieľov
 • Úvod do aktivizačných metód
 • Metóda otázok a odpovedí
 • Metódy práce v malých skupinách
 • Vizuálne pomôcky
 • Príprava na prvé praktické lektorské vystúpenie
 • Realizácia prvého lektorského vystúpenia
 • Metóda diskusie
 • Príprava lektora na výučbu, obsah vzdelávania, učebné osnovy, učebné plány
 • Zvládnutie skupiny a seba samého
 • Hodnotenie efektívnosti vzdelávania

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o absolvovaní tréningu

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 8 dní

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
PhDr. Iveta Žeravíková, PhD.
mobil: +421 915 958 739
e-mail: info@ceitacademy.eu

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/513 74 35
mobil: +421 915 958 739
email: info@ceitacademy.eu
web: www.ceitgroup.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape

Prihlásiť sa na kurz

Chcem byť informovaný, keď sa otvorí tento kurz.

Ďakujeme

Vaša prihláška bola zaslaná organizátorovi

Späť

Chyba

Účastník s takýmto menom a e-mailom už bol prihlásený na tento termín kurzu.

Späť

Stalo sa niečo škaredé :-(

Správcovia webu boli o tejto chybe informovaní.

Späť