Postupy a požiadavky pri riešení problémov

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Príprava pracovníkov na ich aktívne zapojene do tímového riešenia problémov za účelom trvalého zlepšovania procesov.

Cieľ tréningu:

  • Vysvetliť účastníkom možnosti riešenia problémov (možné postupy a ich aplikácia)
  • Definovať nutné podmienky, ktoré musia byť splnené, aby sa dané postupy mohli aplikovať

Cieľová skupina

Manažéri kvality, inžinieri kvality, pracovníci technickej prípravy výroby, majstri

Obsahová náplň

Obsah tréningu:

  • Základný princíp riešenia problémov
  • Používané postupy (metodiky) v praxi pri riešení problémov (QRQC, 8D, A3, krúžky kvality…)
  • Požiadavky na aplikáciu postupov z hľadiska metodológie (rozdiely medzi postupmi, podmienky a vhodnosť použitia)
  • Nástroje kvality používané v postupoch riešenia problémov
  • Požiadavky na aplikáciu postupov z hľadiska zloženia a odbornej pripravenosti riešiteľského tímu
  • Činnosti spojené s riešením problémov.

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o absolvovaní tréningu

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr.Barbora Medvecká
mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť


Adresa
Žilina, Košice, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/513 74 *** zobraziť

mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť

web: www.edu4industry.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)