Kurz: Kultúra bezpečnosti v praxi

Popis kurzu

Oboznámiť a motivovať účastníkov kurzu s aplikáciou kultúry bezpečnosti v praxi a motivovať ich zlepšeniu rizikovej spôsobilosti.Obsah kurzu

  • Základné princípy kultúry bezpečnosti
  • Spôsobilosť vnímať a riadiť riziká
  • Ukážka príčin závažnej priemyselnej havárie
  • Leadership v kultúre bezpečnosti
  • Techniky používané pri rozhovoroch medzi manažérmi a výkonnými pracovníkmi
  • Motivácia k zlepšovaniu kultúry bezpečnosti vo firmeCieľová skupina

Pre pracovníkov, ktorí stoja pred otázkou, ako efektívne riadiť riziká v organizácii a tiež ako motivovať pracovníkov k zlepšeniu vnímania bezpečnosti.Certifikát

certifikát s neobmedzneou platnosťouKontaktná osoba

Daniela Matyášová
+421 2/444 552 82
daniela.matyasova@dnvgl.com


Organizátor