Global 8D report

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Účastníci kurzu sa zoznámia s významom a postupom aplikácie metódy Global 8D Report a získajú znalosti, ktoré im umožnia stať sa aktívnymi členmi riešiteľských tímov. Takto vyškolené tímy budú môcť zisťovať príčiny problémov, uskutočňovať a stanovovať nápravné opatrenia, ktoré zabránia ich opakovanému výskytu a doporučovať zlepšovanie procesov. Práca týchto tímov bude efektívnejšia, účinnejšia a výsledkom bude väčšia spokojnosť vnútorných a vonkajších zákazníkov.

Cieľová skupina

Pre manažérov a členov pracovných tímov, ktorí chcú získať, alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu a spôsobilosť pre riešenie problémov.

Obsahová náplň

 • Zoznámenie sa s prístupmi k riešeniu problémov metódou Global 8D Report
 • Príprava na postup riešenia problémov: prehľad definicí, pojmov a používaných nástrojov
 • Aplikačné kritéria pre použitie Global 8D Report
 • Realizácia okamžitého núdzového opatrenia
 • Vytvorenie tímu
 • členstvo v tíme
 • úlohy a pracovné postupy tímu
 • Formulácia a popis problému
 • Stanovenie dočasných opatrení: pojmy, nástroje a metódy
 • Stanovenie a overenie príčin problémov: základné príčiny a únikový bod, pracovný list
 • Výber a overenie trvalých opatrení k náprave pre základnú príčinu a únikový bod, pracovný list
 • Uskutočnenie a potvrdenie platnosti trvalých opatrení k náprave: plánovanie a prevencie problémov, validačná metrika
 • Prevencie opakovaného výskytu
 • Uznanie prínosu tímu a jednotlivcov
 • Riešenie konkrétných modelových situlácií a praktických príkladov
 • Záverečný test

Lektor:
Ing. Luboš Kiesel

Typ a platnosť osvedčenia:
certifikát s neobmedzenou platnosťou

Termíny kurzov

13.10.2017
20.12.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Daniela Matyášová
tel:
+421 2/444 552 *** zobraziť

mobil:
+421 907 933 *** zobraziť

email:
daniela.matyasova@... zobraziť


Adresa
Hotel Podhradie, Považská Bystrica

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/444 552 *** zobraziť

email:
daniela.matyasova@... zobraziť

web: www.dnvgl.sk

Adresa
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
Sabinovská 8, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)