Tréning lektorov

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Naučiť lektorov efektívne učiť dospelých ľudí. A to tak , aby vzdelávanie bolo nielen užitočné ale aj príjemné. Hravé, zážitkové, aktivizujúce, stimulujúce…

Po ukončení vzdelávania budú účastníci schopní:

 • identifikovať, rôzne štýly učenia, aplikovať ich počas vzdelávania a určiť svoj preferovaný štýl
 • formulovať ciele vzdelávania a lekcií
 • opísať a použiť pravidlá efektívnej komunikácie
 • vybrať a použiť vhodné metódy výučby vzhľadom na stanovené ciele a cieľovú skupinu tak, aby podporili ich aktívnu účasť na výučbe
 • využívať vizuálne pomôcky a didaktickú techniku
 • napísať vlastnú prípravu lekcie na základe informácií o štruktúre lekcie
 • aplikovať poznatky o zvládaní učebnej skupiny a seba samého
 • vyhodnotiť efektívnosť vzdelávania na úrovni účastníkov

Cieľová skupina

vzdelávatelia dospelých, lektori, tréneri

Obsahová náplň

OBSAH

 • Kolbov cyklus učenia
 • Štýly učenia
 • Systémový prístup k vzdelávaniu
 • Formulovanie cieľov
 • Úvod do aktivizačných metód
 • Metóda otázok a odpovedí
 • Metódy práce v malých skupinách
 • Vizuálne pomôcky
 • Príprava na prvé praktické lektorské vystúpenie
 • Realizácia prvého lektorského vystúpenia
 • Metóda diskusie
 • Príprava lektora na výučbu, obsah vzdelávania, učebné osnovy, učebné plány
 • Zvládnutie skupiny a seba samého
 • Hodnotenie efektívnosti vzdelávania

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o úspešnom absolvovaní kurzu

Termíny kurzov

Otvára sa mesačne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 5 dní

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Barbora Medvecká
mobil: +421 908 297 215
e-mail: barbora.medvecka@ceitgroup.eu

Adresa
Univerzitná 8413/6 , 010 08 Žilina, Košice, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/513 74 35
mobil: +421 915 958 739
email: info@ceitacademy.eu
web: www.ceitgroup.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape