Konsolidovaná ÚZ

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

oboznámiť účastníkov s aktuálnymi zmenami v KÚZ – účastníci dostanú obsažné podkladové materiály, práca v malej skupine, riešenie praktických otázok a problémov, diskusia

Cieľová skupina

pre pracovníkov účtovníctva a výkazníctva, vnútorného auditu, analytikov, manažment a všetkých tých, ktorí pracujú s KÚZ

Obsahová náplň

 • Konsolidovaná účtovná závierka v zákone o účtovníctve
 • Prehľad zmien v štandardoch, dotýkajúcich sa konsolidovanej účtovnej závierky
 • IFRS 10 – Konsolidovaná účtovná závierka – nový koncept kontroly /ovplyvňuje metódy a rozsah konsolidácie/
 • IFRS 11 – Spoločné dohody /ruší pomernú metódu konsolidácie, nahrádza ju metódou ekvivalencie/
 • Zrušenie štandardu IAS 31 a novela štandardov IAS 27 a IAS 28
 • Nový štandard IFRS 12 – Zverejnenie podielov v iných účtovných jednotkách – praktické ukážky
 • Praktické príklady kontroly nad ÚJ v zmysle nového prístupu IFRS 10, ukážky z praxe
 • Analýza pôvodného rozsahu konsolidácie, možné zmeny v rozsahu a použitých metódach konsolidácie
 • Zváženie dopadu zmeneného rozsahu konsolidácie – do účtovníctva a výkazníctva, do prevádzkových záležitostí, do oblasti zamestnancov, systémov a procesov
 • Príprava plánu konsolidácie a implementácia zmenených postupov a pravidiel konsolidácie
 • Prípady a ukážky nového prístupu ku KÚZ z praxe
 • Ostatné problémy, diskusia priebežne

Lektor:
doc.Ing.Božena Petrjánošová,CSc.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
doc. Ing. Božena Petrjánošová,CSc.
mobil:
+421+903 *** zobraziť

email:
progslov@... zobraziť


Adresa
Cukrová 14, 811 08 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/436 420 *** zobraziť

mobil:
+421 903 217 *** zobraziť

email:
progslov@... zobraziť

web: www.progresslovakia.sk

Adresa
Progres Slovakia, s.r.o.
Záhradnícka 95, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)