Kurz: ÚZ podľa IFRS /v aktuálnej verzii/

Popis kurzu

oboznámiť účastníkov so špecifikami ÚZ podľa osobitných predpisov /IFRS/ v aktuálnej verzii – osobitosťou je práca v malej skupine /v priemere 5 účastníkov/, s možnosťou priebežných otázok,s vzájomnou výmenou názorov, s podrobnými podkladovými materiálmi a príjemným pracovným prostredímObsah kurzu

  • Právne predpisy upravujúce ÚZ – ich aktuálna verzia
  • Aktuálne znenie štandardov – informácia
  • Nové štandardy – prehľad, obsah, praktická aplikácia do všetkých súčastí ÚZ
  • Vzorová ÚZ podľa IFRS
  • Obsah a štruktúra jednotlivých výkazov – zmeny pre aktuálny rok
  • Upravené výkazy predkladané do registra ÚZ vedenom MF SR
  • Zmeny v ÚZ pre aktuálny rok
  • Ostatné aktuálne problémy a otázky, diskusia priebežneCieľová skupina

pre pracovníkov účtovníctva, výkazníctva, daní, vnútornej kontroly a auditu, manažmentu, analytikov a všetkých tých, ktorí pracujú s údajmi z účtovníctva a výkazníctva podľa IFRSKontaktná osoba

Božena Petrjánošová
+421 903 217 227
petrjanos@progslov.sk


Organizátor