ÚZ podľa IFRS /v aktuálnej verzii/

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

oboznámiť účastníkov so špecifikami ÚZ podľa osobitných predpisov /IFRS/ v aktuálnej verzii – osobitosťou je práca v malej skupine /v priemere 5 účastníkov/, s možnosťou priebežných otázok,s vzájomnou výmenou názorov, s podrobnými podkladovými materiálmi a príjemným pracovným prostredím

Cieľová skupina

pre pracovníkov účtovníctva, výkazníctva, daní, vnútornej kontroly a auditu, manažmentu, analytikov a všetkých tých, ktorí pracujú s údajmi z účtovníctva a výkazníctva podľa IFRS

Obsahová náplň

  • Právne predpisy upravujúce ÚZ – ich aktuálna verzia
  • Aktuálne znenie štandardov – informácia
  • Nové štandardy – prehľad, obsah, praktická aplikácia do všetkých súčastí ÚZ
  • Vzorová ÚZ podľa IFRS
  • Obsah a štruktúra jednotlivých výkazov – zmeny pre aktuálny rok
  • Upravené výkazy predkladané do registra ÚZ vedenom MF SR
  • Zmeny v ÚZ pre aktuálny rok
  • Ostatné aktuálne problémy a otázky, diskusia priebežne

Lektor:
doc.Ing.Božena Petrjánošová,CSc.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Božena Petrjánošová
mobil:
+421 903 217 *** zobraziť


Adresa
Cukrová 14, 811 08 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/436 420 *** zobraziť

mobil:
+421 903 217 *** zobraziť

email:
progslov@... zobraziť

web: www.progresslovakia.sk

Adresa
Progres Slovakia, s.r.o.
Záhradnícka 95, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)