Zákonník práce 2016

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

podrobne oboznámiť účastníkov s aktuálnou verziou Zákonníka práce s dôrazom na zmeny posledného obdobia – účastníci dostanú obsažné podkladové materiály, riešenie praktických otázok a problémov, diskusia

Cieľová skupina

pre personalistov, mzdových pracovníkov, účtovníkov, manažment a konateľov spoločnosti, firemných právníkov, pracovníkov vnútornej kontroly a auditu, controllingu a všetkých tých, ktorí potrebujú znalosť Zákonníka práce v aktuálnom znení

Obsahová náplň

Cieľ /obsah seminára:

  • Podrobné oboznámenie s aktuálnou verziou Zákonníka práce
  • Seminár sa zameriava predovšetkým na kľúčové zmeny , vždy v porovnaní s predchádzajúcou verziou
  • Podrobný rozbor jednotlivých zmien
  • Účastníci dostanú kompletné znenie Zákonníka práce s vyznačením aktuálnych zmien

Lektor:
doc.Ing.Božena Petrjánošová,CSc.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Božena Petrjánošová
mobil: +421 903 217 227
e-mail: progslov@progslov.sk

Adresa
Cukrová 14, 811 08 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/436 420 64
mobil: +421 903 217 227, +421 903 440 420
email: progslov@progslov.sk
web: www.progresslovakia.sk

Adresa
Progres Slovakia, s.r.o.
Záhradnícka 95, Bratislava Zobraziť na mape