ZMENY v účtovnej a daňovej legislatíve 2016

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

oboznámiť účastníkov so základnými legislatívnymi zmenami pre rok 2016 v rozsahu základného prehľadu všetkých podstatných zmien, s dopadom do ekonomiky spoločnosti – účastníci dostanú obsažné podkladové materiály, práca v malej skupine, riešenie praktických otázok a problémov, diskusia

Cieľová skupina

pre pre pracovníkov účtovníctva a výkazníctva, daňových pracovníkov, vnútornej kontroly a auditu, manažment spoločnosti, ale aj všetkých tých, ktorí pre svoju prácu potrebujú prehľad zmien základných legislatívnych noriem pre rok 2016

Obsahová náplň

  • prehľad zásadných legislatívnych zmien pre rok 2016
  • novela zákona č. 431/2002 Z.z.o účtovníctve v znení neskorších úprav
  • aktuálna verzia postupov účtovania pre podnikateľov – zmeny pre rok 2016
  • zmeny v IAS/IFRS pre rok 2016
  • zmeny v oblasti individuálnej účtovnej závierky
  • zmeny v oblasti konsolidovanej účtovnej závierky
  • novela zákona č. 563/2009 Z.z.o DPH v znení neskorších úprav
  • novela zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších úprav
  • ostatné zmeny
  • problémy, otázky, diskusia priebežne

Lektor:
doc.Ing.Božena Petrjánošová,CSc.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Božena Petrjánošová
mobil:
+421 903 217 *** zobraziť

email:
progslov@... zobraziť


Adresa
Cukrová 14, 811 08 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/436 420 *** zobraziť

mobil:
+421 903 217 *** zobraziť

email:
progslov@... zobraziť

web: www.progresslovakia.sk

Adresa
Progres Slovakia, s.r.o.
Záhradnícka 95, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)