Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb.

Cieľová skupina

Projektanti, manažment, správcovia, inžiniering (osoby, ktoré prichádzajú do kontaktu s líniovými stavbami pri navrhovaní, projektovaní, povoľovaní, manažmente a pod.).

Obsahová náplň

Výklad stavebného zákona

Líniovými stavbami sú podľa stavebného zákona najmä:

  • ropovody, plynovody, produktovody, teplovody,
  • diaľnice, cesty a miestne komunikácie,
  • stavby dráh,
  • podzemné a nadzemné vedenia rozvodu elektriny,
  • vodovodné a kanalizačné rady, ochranné hrádze, plavebné a derivačné kanály,
  • vedenia elektronickej komunikačnej siete,
  • letiská,
  • prístavy,
  • prípadne iné, o ktorých tak rozhodne príslušný orgán.

Termíny kurzov

22.03.2018

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
24.05.2018

8.30-16.00 (Žilina)

Prihlásiť sa
17.09.2018

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
06.12.2018

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Dana Jánošíková
tel:
+421 2/330 052 *** zobraziť

email:
dana.janosikova@... zobraziť


Adresa
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava,Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/330 051 *** zobraziť

email:
dana.janosikova@... zobraziť

web: www.eseminare.sk

Adresa
Verlag Dashöfer, s.r.o.
Železničiarska 13, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)