Riadenie obchodného tímu

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Zámerom vzdelávania je vybaviť účastníkov takými zručnosťami, ktoré im pomôžu efektívne riadiť obchodné tímy.

CIEĽ : Po ukončení vzdelávania budú účastníci:

 • schopní identifikovať základné manažérske zručnosti pri správnom vedení obchodu,
 • vedieť plánovať a kontrolovať činnosti i úlohy podriadených spojených s obchodom,
 • mať vyskúšané niektoré techniky ohodnotenia výkonu v oblasti obchodu podriadených,
 • poznať pravidlá delegovania obchodných aktivít,
 • ovládať pravidlá dávania pochvaly a kritiky na zlepšenie výkonu v oblasti obchod,
 • oboznámení s novým spôsobom motivácie prostredníctvom hry spojené so zlepšením

výkonu v oblasti obchodu.

Cieľová skupina

Manažéri obchodných tímov

Obsahová náplň

OBSAH

 • Zručnosti obchodného riaditeľa
 • Plánovanie činností spojených s obchodom
 • Vedenie podriadených obchodného úseku
 • Delegovanie úloh a obchodných aktivít
 • Kontrola plnenia úloh
 • Rozhodovanie – zručnosť obchodného manažéra
 • Ohodnotenie výkonu
 • Motivovanie podriadených obchodného úseku
 • Prezentačné zručnosti
 • Aplikácia získaných vedomostí

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát o absolvovaní tréningu

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
PhDr. Iveta Žeravíková, PhD.
tel:
+421 41/513 74 *** zobraziť

mobil:
+421 915 958 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/513 74 *** zobraziť

mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť

web: www.edu4industry.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)