MTM - Logistik

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Jedna z najjednoduchších metód pre tvorbu časových štandardov a optimalizáciu procesov v logistike. Kurz sprostredkúva detailne znalosti a zručnosti ohľadne tvorby časových štandardov systémom MTM-Logistik a jeho využitie pri optimalizácii procesov v skladovom hospodárstve. Účastníci získajú zručnosti pre aplikáciu techniky, vykonávanie analýz, štruktúrovanie procesov a optimalizáciu logistiky.

*Účastník je povinný absolvovať základný kurz MTM a univerzálny analytický systém.

Cieľová skupina

Pracovníci plánovania, priemyselného inžinierstva, logistiky, manažment skladového hospodárstva a logistiky

Obsahová náplň

Obsah

  • základy a pojmy logistiky
  • druhy dopravy a skladovania
  • plánovanie a projektovania logistiky – projekt
  • zber a vyhodnotenie údajov
  • optimalizácia a usporiadanie pracoviska
  • záverečná skúška

Kurzy MTM sú ponúkané v spolupráci s MTM združením pre Českú a Slovenskú republiku, ktoré je výhradným užívateľom práv a licencií pod záštitou IMD (International MTM Directorate)Obsah

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing.Jozef Repko
tel: +421 911 567 077
mobil: +421 41/513 74 44
e-mail: info@ceitacademy.eu

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/513 74 35
mobil: +421 915 958 739
email: info@ceitacademy.eu
web: www.ceitgroup.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape