MTM - UAS Univerzálny analytický systém

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Metóda MTM-UAS je vhodná pre aplikáciu najmä v sériovej a dávkovej výrobe. Predstavuje vyšší dátový systém a je jedna z najpoužívanejších v rámci MTM. Kurz sprostredkúva detailne znalosti a zručnosti ohľadne tvorby analýz, plánovania a využitia MTM-UAS pri optimalizácii procesov. Je zameraný tiež na tvorbu štandardných prvkov MTM-UAS a poukazuje na možnosti tvorby vnútropodnikových štandardných modulov. Systém je vďaka svojej modularite obzvlášť vhodný práve pre plánovanie procesov v predvýrobnej fáze.

*Je nevyhnutné absolvovať základný kurz MTM.Metóda pred prihlásením sa na kurz MTM – UAS.

Cieľová skupina

pracovníci plánovania, priemyselného inžinierstva, riadenia výroby, logistiky, technológovia, manažment

Obsahová náplň

Obsah

  • historický vývoj a rozborové metódy UAS
  • význam a metódy merania práce,dátové úrovne
  • pohybové celky
  • precvičovanie
  • použitie UAS v podniku
  • analýza – postup pri zostavovaní, technika rozborov
  • hodnoty rozsahu výroby – použitie, spracovanie
  • záverečná skúška

Kurzy MTM sú ponúkané v spolupráci s MTM združením pre Českú a Slovenskú republiku, ktoré je výhradným užívateľom práv a licencií pod záštitou IMD (International MTM Directorate)

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing.Jozef Repko
tel: +421 911 567 077
mobil: +421 41/513 74 44
e-mail: info@ceitacademy.eu

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/513 74 35
mobil: +421 915 958 739
email: info@ceitacademy.eu
web: www.ceitgroup.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape