Úvod do MTM - 1 a MTM - UAS

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Zámerom kurzu je oboznámenie účastníkov so základnými princípmi tvorby MTM analýz za účelom ich porozumenia a možnosťami využitia metód MTM-1 a MTM-UAS v praxi. Účastníci získajú potrebné znalostí pre využitie MTM techník pri plánovaní produktov a výrobných prostriedkov, rovnako aj pri tvorbe pracovných postupov a zlepšovaní podnikových procesov.

Cieľová skupina

Pracovníci priemyselného inžinierstva, plánovania, technológovia, konštruktéri, manažment

Obsahová náplň

Základné zoznámenie sa s metódou normovania práce (metóda MTM). Úvod do problematiky. Prehľad využitia metód MTM – 1 a UAS a praktické príklady.

Kurzy MTM sú ponúkané v spolupráci s MTM združením pre Českú a Slovenskú republiku, ktoré je výhradným užívateľom práv a licencií pod záštitou IMD (International MTM Directorate)

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing.Jozef Repko
tel: +421 911 567 077
mobil: +421 41/513 74 44
e-mail: info@ceitacademy.eu

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/513 74 35
mobil: +421 915 958 739
email: info@ceitacademy.eu
web: www.ceitgroup.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape