Povinnosti subjektov pre biopalivá a biokvapaliny (v zmysle ISCC a SK-BIO – slovenský systém)

Základné info
  • Termín kurzov: otvára sa polročne
  • Miesto konania: hotel CHOPIN, Bratislava
  • Cena: 132 € (110 € bez DPH)
  • Poznámka k cene: cena zahŕňa: náklady na odborné a organizačné zabezpečenie kurzu, školiace materiály, obed (podľa programu kurzu) a občerstvenie počas kurzu, vystavenie osvedčenia v Sj a Aj po úspešnom absolvovaní kurzu.
  • Organizátor: SGS SLOVAKIA
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady číslo 2009/28/EC sa venuje podpore obnoviteľných zdrojov energie. Podstatou nariadenia je možnosť finančnej podpory spotreby biopalív a tekutých nosičov bioenergie, v prípade, ak ich produkcia vyhovuje kritériám a je v zhode so zásadami pre trvalú udržateľnosť produkcie stanovenými v tomto nariadení.

Systém ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) bol vypracovaný pre účely plnenia a kontroly týchto kritérií od poľa až po spotrebu produktov.

Systém SK-BIO je systém vypracovaný podľa slovenskej legislatívy (zákon 309/2009 a vyhláška 271/2011, ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok). Spoločnosť SGS zabezpečuje overovanie Potvrdení o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny.

Vzhľadom na schválenie ISCC EU verzie systému, ponúkame pre súčasných klientov certifikovaných podľa ISCC DE verzie prechod na ISCC EU, aby mohli akceptovať dodávky aj do iných schválených certifikačných schém pre biomasu a biokvapaliny.

Kritériá pre trvalú udržateľnosť hospodárstva pri pestovaní plodín musia dodržiavať poľnohospodárski producenti, ale aj obchodníci a výrobcovia musia preukázať, že ich produkt pochádza z trvalo udržateľnej produkcie.

Cieľová skupina

Kurz je určený predovšetkým pre pracovníkov pôsobiacich v tejto oblasti, prípadne pre ostatných (dospelých vo veku nad 18 rokov), ktorí majú záujem zdokonaliť sa v danej problematike.

Obsahová náplň

RÁMCOVÝ PROGRAM KURZU

Úvod – ISCC Renewable Energy Directive (EU) Smernice a požiadavky na systém Slovenský systém SK-BIO Skúsenosti z auditov

Typ a platnosť osvedčenia:
osvedčenie o účasti

Termíny kurzov

Otvára sa polročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Zuzana Malinová
mobil:
+421 918 508 *** zobraziť

email:
zuzana.malinova@... zobraziť


Adresa
hotel CHOPIN, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 55/783 61 *** zobraziť

mobil:
+421 918 508 *** zobraziť

email:
richard.vajda@... zobraziť

web: www.sgs.com

Adresa
SGS SLOVAKIA
Kysucká 14, Košice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)