MTM - 1 Základný kurz

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Metóda MTM-1 je vhodná pre využitie v hromadnej a veľkosériovej výrobe. Tvorí základnú bázu pre všetky vyššie systémy MTM. Kurz je určený pre všetkých, ktorí sa podieľajú na priamej tvorbe časových a pracovných štandardov, optimalizujú či plánujú procesy. Pojednáva detailne o štruktúre systému MTM-1, o jednotlivých základných pohyboch, o zásadných vplyvoch na výsledný čas práce a tiež o spôsoboch optimalizácie a usporiadania pracovísk, na čo je metóda MTM-1 zvlášť vhodná.

Cieľová skupina

Pracovníci plánovania, priemyselného inžinierstva, riadenia výroby, logistiky, technológovia, manažment

Obsahová náplň

Obsah

  • úvod do vývoja systémov vopred stanovených časov
  • úvod do MTM – základného systému k popisu pracovného postupu
  • jednotlivé základní pohyby rukou a cvičné príklady k nim
  • jednotlivé základní pohyby tela a cvičné príklady k nim
  • mentálne funkcie a cvičné príklady k nim
  • zložené pohyby, práce oboma rukami
  • presnosť metódy MTM–A, náročnosť kontroly
  • koncept dát MTM
  • záverečná skúška

Kurzy MTM sú ponúkané v spolupráci s MTM združením pre Českú a Slovenskú republiku, ktoré je výhradným užívateľom práv a licencií pod záštitou IMD (International MTM Directorate)

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing.Jozef Repko
tel: +421 911 567 077
mobil: +421 41/513 74 44
e-mail: info@ceitacademy.eu

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/513 74 35
mobil: +421 915 958 739
email: info@ceitacademy.eu
web: www.ceitgroup.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape