DETAIL KURZU

Interkultúrne vyjednávanie v korporátnom prostredí - NOVINKA

Od:

TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.

Bratislava 1

Popis kurzu

 • osvojenie schopnosti interkultúrnej komunikácie a porozumenia
 • pochopenie kultúrnych odlišností vo vyjednávaní
 • poznať vyjednávacie stratégie a techniky
 • ovládať prácu s námietkami a argumentáciu
 • uvedomiť si svoje silné, ale aj rozvojové miesta v interkultúrnom vyjednávaní
Obsah kurzu

Základné pravidlá a prístupy v interkultúrnom vyjednávaní

 • sebapoznanie a sebareflexia (predsudky, osobné skúsenosti, zvládanie emócií) v kontexte s inou kultúrou
 • poznanie zvyklostí, tradícií, pravidiel v iných krajinách a vyjednávanie v konkrétnych krajinách (Európa – západná, južná, severná, východná , Amerika – severná, južná, Ázia – dôraz na Japonsko, Čínu, Kóreu, Afrika, Arábia a Blízky východ, Austrália, Nový Zéland)
 • zásady interkultúrnej komunikácie
 • mentalita a spôsob myslenia v iných krajinách
 • poznanie náboženstva, hodnôt, vnímanie času, termínov, priestoru, úroveň formálnosti
 • interkultúrne rozdiely v asertivite, v sebavedomí a sebakritike

Vplyv kultúrnych odlišností na interkultúrne jednanie

 • techniky asertívnej komunikácie v multikultúrnom prostredí a podávanie spätnej väzby
 • proces vyjednávania a postoje pri vyjednávaní
 • vyjednávacie stratégie a taktiky
 • mäkké, tvrdé a principiálne vyjednávanie v medzinárodnom prostredí
 • typy komunikačných partnerov, povaha, spôsob jednania a ovplyvňovanie
 • odhalenie vlastných silných a slabých stránok pri vyjednávaní
 • ústupky ako nástroj vyjednávania – ako na ne
 • odmietanie neprijateľných požiadaviek zo strany komunikačného partnera
 • prekonanie strachu, námietok a kritiky
 • presvedčovanie, logika, argumentácia, zvládanie námietok – ako byť presvedčivý
 • riešenie typických situácií z praxe

Komunikácia a spôsob vyjednávania v multikultúrnych tímoch (pochopenie, komunikačný štýl a prístup v rôznych krajinách)

 • e – mail
 • telefón
 • videokonferencia
 • osobné stretnutie

Cieľová skupina

Zamestnanci, ktorí komunikujú so zahraničným partnerom

Certifikát Osvedčenie o absolvovaní tréningu Poznámka k cene

V cene sú zahrnuté študijné materiály na tréning, obed, občerstvenie počas tréningu, osvedčenie o absolvovaní.

Kontaktná osoba

Mgr. Ina Matiašková
+421 915 725 884
treningy@tcg.sk

Hodnotenie
Organizátor