Kurz: Quality Lead Auditor

Popis kurzu

Kvalifikaci provádět audity kvality třetí stranou. Účastníci si doplní dosavadní kvalifikaci a budou schopni provádět audity první, druhou a třetí stranou v souladu s normami ISO 19011 a ISO/IEC 17021. Absolventi kurzu mohou provádět audity v roli člena auditorského týmu, samostatného auditora, ale také v roli vedoucího auditorského týmu.

Program kurzu odpovídá požadavkům harmonizovaného systému vzdělávání v rámci EOQ.Obsah kurzu

Termíny a definice vztahující se k provádění auditů Nové nebo změněné požadavky ISO 9001 Požadavky a pokyny ISO/IEC 17021 Role vedoucího auditorského týmu, požadavky na kompetence auditorů Praktické cvičení – provedení auditu Audity založené na rizicíchCieľová skupina

Auditorům kvality první nebo druhou stranou, kteří se chtějí stát externími auditory třetí stranou (např. pro certifikační orgány nebo poradenské organizace). Držitelům certifikátu Manažer EMS, resp. Manažer BOZP, za účelem získání kvalifikace externích auditorů třetí stranou. Těmto účastníkům jsou určeny první tři dny kurzu.Poznámka k cene

Cena pro nečleny: 10 680 Kč bez DPH (12 923 Kč včetně DPH), Cena pro členy: 8 900 Kč bez DPH (10 769 Kč včetně DPH)Kontaktná osoba

Irena Lukešová
+420 221 082 225
lukesova@csq.cz


Organizátor