ŠPECIALISTA POŽIARNEJ OCHRANY - základná odborná príprava

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom kurzu je aby absolvent kurzu získal teoretické, praktické vedomostí v oblasti projektovania požiarnej ochrany, posudzovanie požiarneho rizika, požiarna bezpečnosť stavieb, technológie vypracovania projektov PO, posudzovanie stavebných konštrukcií.

Cieľová skupina

Lektori: odborníci s dlhoročnou odbornou praxou a ľudským prístupom

Súčasťou výuky je praktická časť (40 hodín): riešenie protipožiarnej bezpečnosti jednotlivých druhov stavieb.

Celkový počet hodín: 200 hod.

Obsahová náplň

Kurz môžte absolvovať aj zdarma cez ÚPSVaR – projekt RE-PAS.

Čo o nás povedali absolventi kurzu nájdete na www.vzdelavanie-ke.sk/referencie

Termíny kurzov

Otvára sa polročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Radomíra Šefčíková
mobil: +421 908 975 040
e-mail: info@vzdelavanie-ke.sk

Adresa
Trieda SNP č.61/B (vedľa Spoločenského pavilónu), 040 11 Košice - Západ

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 908 975 079
mobil: +421 908 975 079
email: info@vzdelavanie-ke.sk
web: www.vzdelavanie-ke.sk

Adresa
VZDELÁVANIE Košice s.r.o.
Trieda SNP č.61/B (vedľa Spoločenského pavilónu), Košice Zobraziť na mape