Základná odborná príprava špecialistov požiarnej ochrany

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom kurzu je aby absolvent kurzu získal teoretické, praktické vedomostí v oblasti projektovania požiarnej ochrany, posudzovanie požiarneho rizika, požiarna bezpečnosť stavieb, technológie vypracovania projektov PO, posudzovanie stavebných konštrukcií.

Súčasťou výuky je praktická časť (40 hodín): riešenie protipožiarnej bezpečnosti jednotlivých druhov stavieb.

Cieľová skupina

  • Odbornú spôsobilosť špecialistu požiarnej ochrany môže získať fyzická osoba, ktorá má najmenej vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore požiarna ochrana alebo vysokoškolské vzdelanie I. stupňa technického smeru.
  • Súčasťou prihlášky na overenie odbornej spôsobilosti na MV SR Prezídium HaZZ je:
  1. potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy vo vymedzenom rozsahu u právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa, ktorá má na jej vykonávanie oprávnenie vydané Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
  2. overený doklad o najvyššom stupni ukončeného vzdelania u žiadateľa o overenie odbornej spôsobilosti špecialistu požiarnej ochrany po absolvovaní základnej odbornej prípravy.

Celkový počet hodín: 200 hod.

Možnosť platby na splátky, REPAS

Obsahová náplň

Vydaný doklad: Potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy

Ako našu prácu hodnotia naši klienti na www.vzdelavanie-ke.sk/referencie

Pre absolventa kurzu ŠPECIALISTA POŽIARNEJ OCHRANY v prípade absolvovania akreditovaného kurzu LEKTOR je cena 170 €.

Tešíme sa na Vás

Termíny kurzov

14.05.2018 - 15.06.2018

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Radomíra Šefčíková
mobil:
+421 908 975 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


Adresa
Trieda SNP č.61/B (vedľa Spoločenského pavilónu), 040 11 Košice - Západ

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 908 975 *** zobraziť

mobil:
+421 908 975 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.vzdelavanie-ke.sk

Adresa
VZDELÁVANIE Košice s.r.o.
Trieda SNP č.61/B (vedľa Spoločenského pavilónu), Košice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)