Bratislava - mestská časť Nové mesto

Úvod do Európskeho práva vo francúzštine

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom seminára je vytvoriť pre účastníkov vhodné komunikačné a študijné prostredie, v ktorom si, pod vedením zahraničného lektora – právnika, precvičia a zdokonalia komunikáciu (verbálnu aj písomnú) a osvoja novú právnu terminológiu v oblasti európskeho práva vo francúzskom jazyku. Svoje nové nadobudnuté zručnosti a znalosti tak využijú v lepšej komunikácii so zahraničnými klientmi a partnermi a v ďalších špecifických oblastiach výkonu svojho právnického povolania v oblasti medzinárodného práva.

▶ Štruktúra seminára je zostavená z teoretických ale najmä praktických cvičení tak, aby interaktívnou a účinnou formou viedla účastníkov seminára k okamžitému využitiu nadobudnutých znalostí.

▶ Predpokladom pre absolvovanie seminára je znalosť gramatiky a slovnej zásoby francúzskeho jazky na úrovni minimálne mierne pokročilý (B1), so zameraním na schopnosť porozumieť písanému textu a hovorenému prejavu.

▶ Seminár sa uskutoční pod vedením skúseného lektora, právnika a zároveň rodeného hovoriaceho.

▶ Účastníkom budú poskytnuté potrebné materiály, vrátane vybraných cvičení.

Cieľová skupina

Seminár je pripravený pre advokátov, koncipientov a právnikov firiem a spoločností, pracovníkov ministerstiev a ďalších štátnych inštitúcií.

Obsahová náplň

Obsah seminára: Français juridique

Chapitre 1. Les branches du droit

 1. Les branches du droit national
 2. Les branches du droit international

Exercices

Chapitre 2. Les sources du droit

 1. Les sources écrites du droit
 2. La hiérarchie des normes
 3. Les sources non-écrites du droit
 4. Les codes et la codification en France
 5. Les sources du droit sur Internet
 6. Le discours législatif

Exercices

Chapitre 3. Les institutions et le droit de l’Union européenne

 1. L’Union européenne
 2. La construction de l’Union européenne
 3. Les institutions et le processus décisionnel de l’Union européenne
 4. Le droit communautaire

Exercices

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ľubica Karetková
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť


Adresa
Business a technologické centrum MATADOR, Bojnická 3, 83104 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť

web: www.bpm-educat.com

Adresa
BPM Slovakia, s.r.o.
Bojnická 3, Bratislava - mestská časť Nové mesto Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)